Moduł rejestracji produkcji

Moduł umożliwia bieżące rejestrowanie stanu linii produkcyjnych, maszyn wchodzących w skład systemu

Dzięki modułowi możliwe jest:

Gromadzenie danych bezpośrednio z maszyn
Historia zdarzeń produkcyjnych (przestoje, awarie, błędy)
Pomiar czasu pracy
Bieżąca informacja na temat stanu maszyny
Przypisywanie do działań na linii/maszynie produkcyjnej osób odpowiedzialnych za produkcję

logowaie 1 1 e1587362403810
logowanie e1587121311219

System umożliwia automatyczne przypisanie panelu operatora do każdego użytkownika. Możliwości dostępne z panelu są determinowane poprzez przypisanie odpowiednich uprawnień oraz dostępu do maszyn które są zgodne z kompetencjami posiadanymi przez operatora lub mistrza zmiany.

Przejrzyste i intuicyjne ekrany, przygotowywane indywidualnie dla danej realizacji, są kustomizowane w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować się do specyfiki pracy i technologii w danym zakładzie.

Wszystkie działania podejmowane przez operatora są zapisywane w systemie.

Dzięki skomunikowaniu maszyn produkcyjnych z systemem, postępy prac oraz wszelkie inne istotne zdarzenia (przestoje, awarie, zakłócenia) są automatycznie rejestrowane przez system, dzięki czemu użytkownik panelu może na bieżąco śledzić postęp produkcji uzyskując w ten sposób pełen raport z wykonanej i trwającej produkcji.