Automatyczny przepływ danych pomiędzy różnymi systemami w przedsiębiorstwie generuje wiele korzyści:

  • redukcja ilości dokumentacji w formie papierowej,
  • automatyzacja wypełniania dokumentów, formularzy, raportów,
  • oszczędność czasu operatorów,
  • redukcja możliwości popełnienia błędu,
  • zwiększenie kontroli nad dostępem do danych, dokumentów, bezpieczeństwo informacji,
  • identyfikowalność osób edytujących dokumenty,
  • redukcja ryzyka zniszczenia lub zgubienia dokumentacji