• Integracja z zewnętrznymi systemami (ERP/CMMS/APS)