Automatyczna parametryzacja

  • Skomunikowanie maszyn z systemem MES, poza pobieraniem z nich danych i informacji o przebiegu aktualnej produkcji, umożliwia także automatyczną parametryzację maszyn produkcyjnych i urządzeń peryferyjnych podczas rozpoczynania nowej operacji.
  • System automatycznie pobiera/odczytuje nastawy, parametry i receptury z bazy technologii, dopasowane do konkretnego wyrobu oraz maszyny, na której będzie wytwarzany, a następnie przesyła zestaw niezbędnych parametrów do maszyny, przygotowując ją do rozpoczynanej operacji.
  • Oprócz maszyn i linii produkcyjnych, automatycznej parametryzacji podlegać mogą również urządzenia peryferyjne, takie jak: wagi, etykieciarki, wizyjne systemy kontroli jakości.
  • Automatyczna parametryzacja pozwala uniknąć błędów powstających w przypadku ręcznego wyboru/wprowadzania nastaw do maszyn i urządzeń, dodatkowo oszczędzając czas operatorów.