Pomiar czasu reakcji

Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji.

pomiar

W chwili zgłoszenia problemu produkcyjnego przez operatora maszyny (awaria, wezwanie służb UR), system rejestruje czas zgłoszenia awarii, oraz czas podjęcia serwisu przez dział UR.

W aplikacji zarządzającej, system za pomocą uproszczonej formy przebiegu produkcji przedstawi graficznie faktyczny czas trwania awarii, oraz czas jej usuwania.

raport