Andon

Moduł Andon jest przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji
poprzez sygnalizację miejsca przestoju/zakłócenia.

raion1

Zgłoszona awaria jest widoczna na monitorach, w aplikacji zarządzającej oraz sygnalizowania przez kolumnę świetlną/sygnalizator dźwiękowy.

Powiadomienie o wystąpieniu zakłócenia jest automatycznie generowane przez system i kierowane do odpowiednich osób, z rozróżnieniem na typ problemu (służby UTR, lider/mistrz produkcji, technolog, kontrola jakości).

Zakłócenie w produkcji może być wykrywane automatycznie przez system poprzez czujniki/na podstawie danych pobieranych z maszyny lub może być zgłaszane ręcznie przez operatora przy pomocy przycisku zainstalowanego przy maszynie/stanowisku roboczym lub za pomocą panelu produkcyjnego.

raion2
raion3

Każde zgłoszenie może być przyporządkowane do odpowiedniej grupy i kategorii zakłócenia/problemu (brak materiału, problemy logistyczne, wady wyrobu, awaria maszyn i sprzętu) oraz opatrzone komentarzem. System rejestruje miejsce powstania zakłócenia, czas, długość, stanowisko produkcyjne oraz operatora zgłaszającego dany problem.

raion4

Na podstawie zgromadzonych przez system informacji użytkownicy systemu MES są w stanie w łatwy i prosty sposób generować na bieżąco raporty. Raporty te w zrozumiałej formie informują użytkownika o postępie lub zakończeniu prac związanych z zaistniałą sytuacją.

Dzięki możliwości eskalowania powstających problemów wszystkie informacje związane z produkcją mogą być w odpowiednim czasie przekazywane do osób znajdujących się wyżej w hierarchii zatrudnienia. Takie podejście do występujących wezwań/Andonów niweluje problem z brakiem podjęcia lub zaniechania występującego zgłoszenia.

raion5