Historie naszych klientów

ul. Główna 10,

61-249 Poznań

+ 48 503 961 600

biuro@raionsoftware.pl

Takt Time System zintegrowany z systemem automatyki. Produkcja zaplanowana w systemie MES automatycznie przekłada się na konfigurację systemu automatyki który dostosowuje prędkość i parametry pracy do aktualnie realizowanego zlecenia.

Moduł Andon jest przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji
poprzez sygnalizację miejsca przestoju/zakłócenia.

Ciągła poprawa jakości możliwa dzięki analizie danych zebranych na wydziałach produkcyjnych
Zawiera funkcjonalność SPC (integracja z QMS Professional SPC)

[bdp_post_list show_author="false" show_tags="false" show_comments="false" show_category="false" media_size="medium" category="5" limit="10"]

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Zakres obowiązków:

 • Rozwijanie oprogramowania do monitorowania i zarządzania produkcją MES
 • Programowanie w języku C#
 • Programowanie aplikacji opartych o bazy danych MS SQL,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

Z głównych plusów to to że jako firma bardzo mocno się rozwijamy i nie przeszkodziło nam w tym to całe epidemiologiczne zamieszanie. Każdy z nas ma duży wpływ w rozwój firmy i kreowanie sposobu pracy. Z wielka chęcią zapraszam do nas, a sami przekonacie się jak jest.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

Wdrożenie systemu klasy MES w branży metalowej.

Wdrożenie systemu do monitoringu parku maszynowego w branży automotive.

Wdrożenie systemu MES w procesie konfekcji herbaty.

Zakres obowiązków:

 • wdrożenia systemów klasy MES, CMMS, APS
 • realizacje projektów MES:
  uczestnictwo w ustaleniach projektowych
  dobór odpowiedniego systemu dla klienta – MES, Basic MES, Summon, APS, Work Manager itd.
  realizacja prac wdrożeniowych systemów u klientów
  instalacja i konfiguracja systemów IT
  ustawienia sieciowe, testy komunikacyjne, testy aplikacji
  praca we współpracy z zespołem Developerskim
  wyjazdy do klientów
 • opieka nad produktami Raion MES / Basic MES/ Work Manager:
  ciągłe rozwijanie produktu poprzez utrzymywanie backlogu systemu DevOPS
 • przygotowywanie koncepcji, działania systemów, usprawnień, korzyści
 • doradztwo techniczne
 • praca na tym stanowisku wiąże się również z wyjazdami do klientów

Dołącz do naszego zespołu, by wspólnie z nami rozwijać RAION Automatyka. Oferujemy ciekawą pracę w młodej, dynamicznie rozwijającej się firmie, możliwość realizacji zaawansowanych projektów oraz kontakt z najnowocześniejszą technologią.

System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności
w stosunkowo krótkim czasie.

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa
i każdego charakteru produkcji.

System wezwań wózków widłowych. Umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału. Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynacje dostaw towaru.

System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności
w stosunkowo krótkim czasie.

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa
i każdego charakteru produkcji.

System klasy CRM oraz HRM. Stworzony do zarządzania zespołem projektowym. Ułatwia planowanie projektów za pomocą wykresów Gantta, harmonogramów czasowych oraz listy zadań. Usprawnia komunikację i zwiększa efektywność pracy.

System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności
w stosunkowo krótkim czasie.

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa
i każdego charakteru produkcji.

System wezwań wózków widłowych. Umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału. Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynacje dostaw towaru.

System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności
w stosunkowo krótkim czasie.

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa
i każdego charakteru produkcji.

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa
i każdego charakteru produkcji.

System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności
w stosunkowo krótkim czasie.

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa
i każdego charakteru produkcji.

System wezwań wózków widłowych. Umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału. Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynacje dostaw towaru.

 • Monitorowanie parku maszynowego w czasie rzeczywistym – dostęp przez przeglądarkę WEB
 • Pomiar i wizualizacja aktualnego stanu maszyn – pomiar wartości binarnych i analogowych
 • Obliczanie osiąganych wskaźników OEE/KPI/MTR/SCRAP
 • Tworzenie i aktualizacja planu produkcyjnego dla całego parku maszynowego
 • Wykrywanie i kategoryzacja przestojów, awarii, zapewniając natychmiastowa komunikację między stanowiskami – powiadomienia ANDON

Operacje wytwórcze są wykonywane i koordynowane w celu uzyskania maksymalnej zgodności z planem
Fabryka bez papierowej dokumentacji
Odchylenia od procesu są raportowane w celu poprawy planowania

System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności
w stosunkowo krótkim czasie.

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa
i każdego charakteru produkcji.

System wezwań wózków widłowych. Umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału. Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynacje dostaw towaru.

System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności
w stosunkowo krótkim czasie.

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa i każdego charakteru produkcji.

System wezwań wózków widłowych. Umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału. Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynacje dostaw towaru.

System którego zadaniem jest nadzór nad pracami związanymi z
parkiem maszynowym oraz zarządzanie czasem pracowników utrzymania ruchu

Zwiększ komunikacje bieżącego stanu prac działu
technicznego. Zastosuj system CMMS Raion,
dzięki któremu zwiększysz możliwość przekazywania
statusu wykonywanych działań. System umożliwi
zaplanowanie prac, a dzięki powiadomieniom
e-mail oraz liście zadań dostępnych z poziomu
aplikacji pracownicy w łatwy sposób będą
wiedzieli co mają robić.

Eliminacja zakłóceń pomiędzy wydziałami
Transformacja danych Produktu na dane Produkcyjne
Narzędzia wspierające analizę wpływu zmiany
Wydajne wsparcie procesu Zmiany

Ułatwia kalkulację kosztów produkcji za pomocą zaawansowanych funkcji śledzenia pracy i działań.
Ułatwia zdefiniowanie działań optymalizujących poprzez udostępnienie szczegółowych danych o pracy maszyn

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)”.

Automatyzacja procesu, w porównaniu do manualnego planowania w arkuszach kalkulacyjnych, umożliwia wykorzystanie dodatkowego czasu na optymalizację procesu.

Funkcjonalność umożliwiająca analizę "what-if" jest kluczowa w podejmowaniu decyzji i poprawie terminowości dostaw.

Możliwość szybszego udzielenia informacji zwrotnej dotyczącej terminu realizacji zlecenia w przypadku zmian planu.

Obniżenie kosztów w przypadku opóźnień i związanych z nimi kar umownych lub dodatkowych kosztów po stronie logistyki.

Lepsze wykorzystanie zasobów poprzez minimalizację czasów przezbrojeń w wyniku dynamicznej agregacji operacji na maszynach lub zmniejszenia liczby nadgodzin.

Lepsze wykorzystanie podwykonawców na podstawie realnego planu produkcji.

Wydłużenie horyzontu planowania i lepsza synchronizacja zakupów surowców z planem produkcji opartym na ograniczonych zdolnościach produkcyjnych.

Poprawienie synchronizacji operacji i zleceń pomiędzy wydziałami.

WIDOCZNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ W PROCESIE PRODUKCYJNYM

System Andon umożliwia kontrolę procesów produkcyjnych i natychmiastowe przekazanie – za pośrednictwem sygnałów świetlnych, dźwiękowych i powiadomień SMS / e-mail – informacji do odpowiednich jednostek organizacyjnych, o powstałym problemie. Zgłoszony problem produkcyjny jest również widoczny na ekranie wizualizacyjnym umieszczonym w widocznym miejscu na hali produkcyjnej. Pozwala to na uruchomienie natychmiastowej procedury usuwania awarii przez np. zmianę parametrów pracy maszyny czy jej wyłączenie. Takie rozwiązanie doskonale uzupełnia zarządzanie produkcją, jakim zajmują się systemy MES, eliminując lub ograniczając do minimum wszelkie przestoje czy spowolnienie procesów technologicznych.

Dzięki zastosowaniu technologii WEB system umożliwia wizualizację aktualnego stanu monitorowanej produkcji na zamontowanych ekranach lub urządzeniach mobilnych. Poza informowaniem o jego wystąpieniu wskazuje też na miejsce pojawienia się problemu. Ma to dodatkową zaletę, jaką jest ograniczenie czasu niezbędnego na zdiagnozowanie usterki.
System Andon oferuje możliwość przypisania sygnałów dźwiękowych, które informują o zaistniałych zmianach w procesie produkcji.

PROSTE I SPRAWNE ZARZĄDZANIE PRACĄ W FIRMIE

Proste i sprawne zarządzanie pracą w firmie!

Raion Work Manager pozwala na tworzenie zadań pracownikom, nadawanie im priorytetu oraz określanie czasu realizacji. Umożliwia weryfikowanie terminowości wykonywanych prac, jak również daje informację gdzie i na jakim etapie jest aktualnie powierzone przez Ciebie zadanie.

Raporty pozwalają sprawdzać wzrost wydajności pracowników.

System usprawnia komunikację dzięki ogólnemu forum oraz wbudowanym komunikatorom indywidualnym dla każdego projektu. Powiadomienia e-mail informują użytkowników o bieżących zdarzeniach.

Oferowany system umożliwia przydzielanie zadań oraz podzadań do pracowników jako część projektu:

AUTOMATYZACJA POWIADOMIEŃ I SZYBKOŚĆ KOMUNIKACJI

Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji.

Każde zgłoszenie pracownika produkcji jest rejestrowane i archiwizowane przez system, a także dostępne do późniejszej analizy. Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji.

System Pick to Light / Pick by Light polega na przeniesieniu decyzji z człowieka na system informatyczny. Istnieją dwie główne odmiany systemu:

Scentralizowane pozyskiwanie informacji o przebiegu procesów technologicznych, stanie oraz pracy maszyn i systemów umożliwia stałe monitorowanie produkcji pod kątem jej wydajności w czasie rzeczywistym. Pozwala też na szczegółową wizualizację indywidualnych fragmentów linii produkcyjnych. Gromadzenie oraz wyświetlanie danych o zdarzeniach i alarmach warunkuje szybką reakcję odpowiednich służb. W połączeniu z długoterminową archiwizacją oraz rozbudowanymi narzędziami do raportowania i analizy danych, systemy produkcyjne SCADA ułatwiają określenie przyczyn i skutków zakłóceń.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut non felis tincidunt, tincidunt odio eget, convallis urna. Vestibulum eu ex eget velit viverra iaculis. Praesent leo risus, sollicitudin a ligula scelerisque,

Co wchodzi w skład systemu?

 • Serwer MES
 • Czujniki wydajności
 • Czujniki odrzutów
 • Czytniki kart RFID
 • Kasety ANDON z przypisanymi kategoriami awarii
 • Kolumny sygnalizacyjne ANDON
 • Stacje operatorskie - interfejs, który pozwoli na wprowadzanie, odczytywanie i przetwarzanie danych
 • Ekrany wizualizacyjne - pozwalające na prezentację pozyskanych danych
 • Wizualizacja produkcji w czasie rzeczywistym
 • Wzrost wydajności produkcji
 • Uzyskanie kompleksowej informacji o produkcji i jej problemach
 • Możliwość wczesnego reagowania w przypadku wystąpienia zakłóceń, niskiej wydajności lub jakości
 • Szybkie i trafne rozwiązywanie problemów technicznych
 • Niwelowanie najczęstszych przyczyn, obniżających wydajność, zakłóceń
 • Kategoryzacja oraz zmniejszenie odrzutów
 • Rejestracja faktycznego wykorzystania maszyn w stosunku do ich dostępności
 • Kontrola nad wydajnością pracy (informacja czy jest wystarczająca ilość osób na stanowiskach utrzymania ruchu – mechaników/serwisantów)
 • Szybsza reakcja służb (przestój w pracy jest widoczny dzięki wyświetlaniu informacji z rodzajem problemu na wizualizacjach za pomocą ekranów produkcyjnych, oraz w aplikacji UTR)

System Basic MES umożliwia zdefiniowanie i aktualizacje planu produkcyjnego:

Każde zakończone zlecenie produkcyjne jest raportowane przez operatora. System dostarcza bieżących informacji o aktualnym etapie realizacji zlecenia wskazując:

W celu lepszej wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu system oferuje zastosowanie systemu przywoławczego.

Aplikacja szybko i sprawnie poinformuje odpowiednie służby o zaistniałym wezwaniu.

Wszystkie czynności wykonywane przez operatora są zbierane i zapisywane w systemie, co automatycznie zwiększa stopień kontroli, działa na pracowników mobilizująco i ułatwia zachowanie ustalonych standardów pracy.

Moduł umożliwia m.in. wykorzystanie technologii RFID (karty zbliżeniowe) i czytników kodów kreskowych jako metody szybkiego logowania i identyfikacji pracownika

System pozwala na generowanie szybkich raportów z najważniejszymi informacjami o przebiegu produkcji.

Umożliwia to wprowadzanie wielu usprawnień oraz zminimalizowanie strat.

Dzięki modułowi system pozwala na monitoring w czasie rzeczywistym maszyn lub stanowisk produkcyjnych za pomocą wypracowanych na etapie wdrożenia ustaleń.

Umożliwia rejestrację ich wydajności z jednoczesną wizualizacją kluczowych danych w postaci graficznej na ekranach montowanych na hali produkcyjnej.

Podłączenie maszyn i linii produkcyjnych do systemu, umożliwia pobieranie istotnych informacji o ich stanie oraz tempie pracy w sposób ciągły.

Moduł Andon jest przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji
poprzez sygnalizację miejsca przestoju/zakłócenia.

Ciągły monitoring pracy maszyny, pozwala na wykrywanie przestojów i mikro-przestojów, a także umożliwia pomiar wydajności pracy przy jednoczesnej rejestracji ich przyczyn.

Przez zamontowane czujniki, System BASIC MES umożliwia śledzenie procesów produkcyjnych, wykrywając i informując o powstałym problemie produkcyjnym.

Moduł OEE pozwala na monitoring w czasie rzeczywistym maszyn lub stanowisk produkcyjnych. Umożliwia rejestrację ich wydajności z jednoczesną wizualizacją kluczowych danych w postaci graficznej na ekranach montowanych na hali produkcyjnej.

Podłączenie maszyn i linii produkcyjnych do systemu, umożliwia pobieranie istotnych informacji o ich stanie oraz tempie pracy w sposób ciągły.

OEE -wskaźnik mierzący efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń

Dostępność - stosunek czasu zaplanowanego na realizację zadania do czasu, który w rzeczywistości można na to zadanie poświęcić.

Wykorzystanie (wydajność) - stosunek czasu dostępnego do rzeczywistej pracy.

Jakość - stosunek liczby dobrych do wszystkich produktów

Wskaźnik wylicza się według wzoru :

OEE = Dostępność x Wykorzystanie x Jakość

System umożliwia cykliczne wyświetlanie krótkich filmików lub zdjęć:

WIZUALIZACJA MIEJSC ZAKŁÓCEŃ W PROCESIE PRODUKCYJNYM

System w czasie rzeczywistym zlicza ilości wyprodukowane przez linię produkcyjną. Wskazuje pozostały czas do zakończenia taktu dla każdego stanowiska, a także pokazuje potencjalną stratę spowodowaną różnego rodzaju opóźnieniami.

Nadzór produkcji odbywa się za pomocą rozstawionych na hali monitorów i kolumn sygnalizacyjnych. Każde zakłócenie w produkcji jest automatycznie wykrywane lub zgłaszane prze pracownika linii za pomocą systemu Andon. Sygnalizatory świetlne informują o zaistniałym zakłóceniu. Zgłoszona nieprawidłowość jest widoczna na monitorach wizualizacyjnych. Ekrany przekazują kluczowe informacje (m.in. ilość wykonanych elementów, czas pozostały do wykonania jednego taktu, który został ustalony przez planistę).

Narzędzie Takt Time System przyczynia się do ustabilizowania procesów w firmie. W krótkim czasie pozwala identyfikować procesy i obszary produkcyjne przynoszące starty, wskazując te, które wymagają zmian.

Zyskaj nowe możliwości dla swojej firmy produkcyjnej dołączając do kilkudziesięciu organizacji, które na co dzień korzystają z systemu RAION MES

Specjalnie dostosowane wizualizacje, panele dotykowe na każdym wózku widłowym oraz użycie powiadomień świetlnych na produkcji usprawniają dotarcie do miejsca odbioru lub dostawy towaru.

Przy każdej realizacji wdrożeń systemu zakres i rodzaj wyświetlanych wizualizacji dostosowywany jest indywidualnie pod potrzeby klienta.

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa i każdego charakteru produkcji. 

System przeznaczony  do usprawnienia produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności w stosunkowo krótkim czasie.

W zależności od preferencji dostępne są 4 rodzaje stanowisk ANDON

Narzędzie pozwala na generowanie szybkich raportów z najważniejszymi informacjami o przebiegu produkcji.

Raporty dostępne są w postaci plików Excel, plików PDF. Mogą być również drukowane bezpośrednio na drukarce lub wyświetlane w przeglądarce www.
Umożliwia to wprowadzanie wielu usprawnień oraz zminimalizowanie strat.

System Basic MES jest w całości oparty o .NET Core. Dane przechowywane są w bazie danych MES SQL.

Dzięki zastosowaniu technologii WEB, system umożliwia wizualizacje aktualnego stanu monitorowanej produkcji na zamontowanych ekranach lub urządzeniach mobilnych.

System dodatkowo ma możliwość automatycznego generowania planu pracy, bezpośrednio z nadrzędnego systemu planowania(APS), systemu ERP lub bezpośrednio z arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

System umożliwia wysyłanie krótkich powiadomień tekstowych przez różne kanały informacyjne.

Zainteresowani użytkownicy (liderzy, kierownicy, mistrzowie zmiany, pracownicy UR) otrzymują powiadomienia w postaci SMS lub e-mail, z informacją o zaistniałym przestoju lub awarii wraz z jego przyczyną i lokalizacją stanowiska, na którym wystąpił problem.

Kadra zarządzająca produkcją otrzymuje rozbudowane narzędzie pozwalające na eksploracje najważniejszych informacji udostępnianych w systemie, różnego rodzaju raporty (tabele, wykresy, diagramy).

Integracja systemu Basic MES z maszynami nie wymaga w pełni zautomatyzowanego parku maszynowego.

Dzięki protokołom komunikacyjnym możemy gromadzić rzeczywiste dane wprost z maszyn.

Możliwa aktualizacja danych o produkcji poprzez:

 • Panele operatorskie
 • Skanery i czytniki
 • Czujniki
 • Bariery optyczne, bramki itd

Każde zakłócenie w produkcji jest automatycznie wykrywane lub zgłaszane przez pracownika. Zgłoszona awaria jest widoczna na monitorach wizualizacyjnych, w aplikacji zarządzającej, sygnalizowana przez kolumnę świetlną, a także zgłaszana poprzez wiadomość SMS oraz E-mail, zapewniając natychmiastową komunikację między stanowiskami.

Basic MES jest systemem przeznaczonym do monitorowania procesu produkcji, sygnalizacji miejsca przestoju ANDON, wizualizacji oraz obliczania współczynników OEE/KPI. Wykorzystanie systemu polega na wykryciu zakłócenia w procesie przez specjalne czujniki lub też bezpośrednio przez obsługującego linię pracownika. Awaria jest sygnalizowana przyciskiem. Ten typ oprogramowania dla przemysłu dostarcza informacji o najczęstszych przyczynach takich przestojów, pozwala je wyeliminować i zwiększyć efektywność produkcji.

Wyświetlacz Weidmuller jako jedna
z możliwości realizacji sygnalizacji

Systemy do zarządzania produkcjąsą produktami, których realizacja wymaga połączenia prac z zakresu informatyki, programowania, automatyki. Ich zadania to śledzenie i zbieranie informacji podczas procesów produkcyjnych. Systemy MES odpowiadają też za transfer tych informacji w obszary biznesowe. Takie monitorowanie produkcji ma na celu zwiększenie efektywności, wydajności oraz poprawienie jakości procesów wytwórczych.

Copyright © 2019 RAION - AUTOMATYKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nasi wysokiej klasy programiści podejmą się każdego projektu z obszaru systemów IT w połączeniu z szeroko rozumianym IOT.

Przykład realizacji odkładania produktów z wykorzystaniem systemu Pick to Light

Projekt został oparty na sterowniku oraz wizualizacji firmy SIEMENS. Komunikacja pomiędzy systemem sterowania w szafie głównej, a sygnalizatorami odbywa się za pomocą transmisji radiowej. W tym przypadku zasięg wynosi do 200m. Sygnalizatory zasilane są z akumulatorów.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy w fabryce wiodącego producenta chemii oraz akcesoriów samochodowych, system klasy DCS realizujący automatyczne sterowanie kluczowymi procesami produkcyjnymi, nadzór nad czynnościami wykonywanymi manualnie przez pracowników produkcji oraz wspierającego zarządzanie produkcją.

Projekt systemu Basic MES - obejmujący produkcję na 7 liniach produkcyjnych. Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, pełna funkcjonalność ANDON, obliczanie współczynników produkcyjnych OEE/KPI. Po wdrożeniu systemu zauważalny znaczny wzrost efektywności produkcji! System aktualnie jest rozbudowywany na kolejne obszary produkcji u klienta.

Manufacturing Execution System jest rozbudowanym, zaawansowanym narzędziem przeznaczonym do monitorowania i zarządzania produkcją. Każdorazowo jest on indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość tego oprogramowania dla przemysłu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Systemy produkcyjne tego typu są też przystosowanie do każdego charakteru procesów technologicznych.

Systemy monitoringu mediów doskonale radzą sobie z obsługą bardzo dużych obiektów. Umożliwiają pobieranie danych z tysięcy urządzeń pomiarowych różnego typu, które wykorzystują różne standardy komunikacyjne (Profinet, Modbus, HART, Foundation Fieldbus i wiele innych). Moduły do analizy danych pracujące w czasie rzeczywistym pozwalają na wczesną identyfikację nieprawidłowości oraz warunków potencjalnie niebezpiecznych. Tym samym zapobiegają powstaniu uszkodzeń lub strat.

Wdrożenie Systemu do monitorowania parametrów produkcji opon. System analizuje wszystkie parametry wulkanizacji, które są przypisywane do numeru seryjnego produktu.

Wdrożenie Systemu Andon do wspierania komunikacji wewnętrznej. System wspomaga wezwania służb utrzymania ruchu, kontroli jakości, techników, wraz z pomiarem czasu reakcji.

System obejmujący zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie planowania i koordynowania prac projektowych.

Optymalny proces produkcji w zakładzie powinien być zaplanowany w taki sposób, aby liczba wytworzonych elementów pokrywała się z liczbą produktów przypadających na dzienne zamówienie złożone w firmie. Wbrew pozorom najlepsze nie jest to przedsiębiorstwo, które wytwarza możliwie największą ilość produktów. Równie szkodliwe jak niedobory mogą być też nadwyżki produkcyjne. Dotyczy to zwłaszcza towarów o krótkiej trwałości, które przechowywane w magazynach tracą swoje walory i narażają firmę na straty. W optymalizacji pomaga praca w taktach. Polega ona na wykonywaniu jednego produktu w wyliczonym dla niego czasie. Takt Time System jest narzędziem przeznaczonym do jej nadzorowania i usprawniania. Nadzór odbywa się za pomocą rozstawionych na hali monitorów. Wyświetlane liczniki pokazują czas pozostały do wykonania jednego taktu produkcyjnego.

System Pick to Light / Put to Light polega na przeniesieniu decyzji z człowieka na system informatyczny. Istnieją dwie główne odmiany systemu.

Wspomaganie pobierania przedmiotów z wskazanej przez system lokalizacji

Wspomaganie odkładania detali we wskazane przez system miejsce.

Wdrożenie Systemu MES dla firmy z branży automotive. Praca gniazdowa, prasy hydrauliczne, prasy mimośrodowe, spawanie, nitowanie. Pełna rejestracja produkcji, integracja z systemem ERP.

Wdrożenie Takt Time System obejmujący 5 linii produkcyjnych i 20 stanowisk ANDON. System zaopatrzony jest w 11 monitorów rozmieszczonych na hali produkcyjnej.

Wdrożenie Systemu MES dla całego przedsiębiorstwa. System obejmuje ponad 40 dotykowych stanowisk  operatorskich oraz ponad 120 maszyn produkcyjnych

System klasy CRM oraz HRM. Stworzony do zarządzania zespołem projektowym. Ułatwia planowanie projektów za pomocą wykresów Gantta, harmonogramów czasowych oraz listy zadań. Usprawnia komunikację i zwiększa efektywność pracy.

System wezwań wózków widłowych. Umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału. Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynacje dostaw towaru.

Celem naszej firmy jest dostarczanie Klientom oprogramowania dla przemysłu, które usprawni wszystkie aspekty procesu produkcji. Oferując systemy Basic MES, CRM czy HRMS, umożliwiamy:

OPCENTER APS to rodzina oprogramowania do planowania i harmonogramowania produkcji. Rozwiązanie można ściśle zintegrować z oprogramowaniem ERP, systemami realizacji produkcji (MES), oprogramowaniem do księgowania i prognozowania, zbiorami danych z hali produkcyjnej oraz arkuszami kalkulacyjnymi

Siemens Opcenter Execution Discrete / Process (wcześniej znany jako SIMATIC IT UA DM/PM) zapewnia funkcje MES i gotowe funkcje zaprojektowane do obsługi unikalnych procesów i wymagań sektorów wykonujących sekwencyjne funkcje produkcji w celu wytworzenia pożądanego produktu.

Procesy produkcyjne są realizowane w oparciu o różne technologie i systemy automatyzacji, a także przy zróżnicowanym nakładzie materiałów czy pracy ludzi. Dlatego ich optymalizacja w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów końcowych wymaga uwzględnienia wielu czynników. Pomocą w takim działaniu służy system do zarządzania produkcją, opracowany z myślą o nadzorowaniu, gromadzeniu danych, analizowaniu ich oraz wyciąganiu wniosków. Monitorowanie produkcji za pomocą rozwiązań takich jak system Andon stanowi podstawę do wprowadza zmian, których celem jest np. ograniczenie przestojów maszyn czy efektywniejsze wykorzystanie narzędzi. Systemy produkcyjne tego typu stanowią wiodący przedmiot działalności naszej firmy.

Zajmujemy się: projektowaniem oraz wykonywaniem systemów automatyki i procesowych systemów sterowania, programowaniem robotów, a także wdrażaniem systemów do zarządzania produkcją. Duże zaplecze warsztatowe wykorzystujemy do prototypowania i produkcji wielu niestandardowych maszyn i urządzeń do przemysłu.

System którego zadaniem jest nadzór nad pracami związanymi z
parkiem maszynowym oraz zarządzanie czasem pracowników utrzymania ruchu

Moduł umożliwia sprawdzenie uprzednio zdefiniowanych parametrów (odpowiednia ilość materiałów, narzędzi, które zostaną wykorzystane podczas zlecenia etc.), które powinny być wykonane, najczęściej w odpowiedniej kolejności, gwarantującej optymalny i prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego.

System przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego może wymagać od operatora kontroli w formie check-listy, co objawia się podniesieniem standardów pracy, bezpieczeństwa i stabilności samego procesu.