CMMS Raion

System którego zadaniem jest nadzór nad pracami związanymi z
parkiem maszynowym oraz zarządzanie czasem pracowników utrzymania ruchu

1
2

KOORDYNACJA CZASU DZIAŁAŃ
WYKONYWANYCH NA PRODUKCJI

3

WSPOMAGANIE W ODPOWIEDNIM
DOBORZE TERMINU PODCZAS WYKONYWANIA
NAPRAW NIE KOLIDUJĄC Z PLANEM
PRODUKCYJNYM

4