Struktura systemu

Co wchodzi w skład systemu?

  • Serwer MES
  • Czujniki wydajności
  • Czujniki odrzutów
  • Czytniki kart RFID
  • Kasety ANDON z przypisanymi kategoriami awarii
  • Kolumny sygnalizacyjne ANDON
  • Stacje operatorskie - interfejs, który pozwoli na wprowadzanie, odczytywanie i przetwarzanie danych
  • Ekrany wizualizacyjne - pozwalające na prezentację pozyskanych danych
struktura systemu 600x836