Rejestracja produkcji

Każde zakończone zlecenie produkcyjne jest raportowane przez operatora. System dostarcza bieżących informacji o aktualnym etapie realizacji zlecenia wskazując:

  • Maszynę/linię produkcyjną, na której realizowana była produkcja
  • Czas rozpoczęcia i zakończenia zlecenia
  • Zaplanowaną i wykonaną ilość
  • Odrzut
  • Współczynniki OEE/KPI

Operator przed zaakceptowaniem poprawności zlecenia ma możliwość modyfikacji danych:

  • Ilości sztuk wyprodukowanych
  • Ilości sztuk odrzuconych