Moduł umożliwia bieżące rejestrowanie stanu linii produkcyjnych, maszyn wchodzących w skład systemu.

rejestracja1

Monitorowane i zbierane informacje na temat realizowanego zlecenia produkcyjnego stanowi sprzężenie zwrotne pomiędzy planem operacyjnym, a jego realizacją.

System na bieżąco dostarcza bieżących informacji o aktualnym etapie realizacji zlecenia wskazując:

  • Maszynę/linię produkcyjną, na której realizowana była/jest produkcja
  • Czas rozpoczęcia i zakończenia zlecenia
  • Zaplanowaną i wykonaną ilość
  • Odrzut – wraz z kategoryzacją
  • Współczynniki OEE/TEEP/KPI

Każde zakończone zlecenie produkcyjne może/jest raportowane przez operatora.

rejestracja2

Operator ma możliwość modyfikacji i wprowadzania danych o:

  • Ilości sztuk wyprodukowanych
  • Ilości sztuk odrzuconych wraz z kategoryzacją odrzutu

Dzięki możliwościom automatycznego gromadzenia danych bezpośrednio z maszyn, zbierane informację o przebiegu produkcji gwarantują wiarygodność pozyskiwanych danych.

rejestracja3
rejestracja4

Historia wykonanej produkcji

System umożliwia szybki dostęp i przeglądanie historii zleceń w zadanym przedziale czasowym.
Zakończone i trwające zlecenia produkcyjne można modyfikować i korygować.
W razie potrzeby system pozwala na zmianę wartości wyprodukowanych i odrzuconych dóbr.
W sposób tabelaryczny otrzymujemy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji na temat realizowanej produkcji.

rejestracja5