Raportowanie

System pozwala na generowanie szybkich raportów z najważniejszymi informacjami o przebiegu produkcji.

Umożliwia to wprowadzanie wielu usprawnień oraz zminimalizowanie strat.

raportowanie1