raportowanie2 new

Kadra zarządzająca produkcją otrzymuje rozbudowane narzędzie pozwalające na eksploracje najważniejszych informacji udostępnianych w systemie, różnego rodzaju raporty (tabele, wykresy, diagramy).

Chronologiczne zestawienie, wszystkie zakłócenia produkcyjne jakie miały miejsce w zadanym przedziale czasowym, wraz z rodzajem przestoju i komentarzem

raportowanie3

Procentowy rozkład przyczyn i przestojów dla zadanego okresu czasu i wybranej linii lub stanowiska produkcyjnego.

Zestawienie w formie tabelarycznej kluczowych wskaźników produkcyjnych w zadanym przedziale czasowym, dla wybranego stanowiska grupy stanowisk, produktu, operatora.

raportowanie4

Raport obrazuje na wykresie liniowym ilość sztuk wyprodukowanych w zadanym przedziale czasowym, dla wybranej maszyny lub grupy maszyn

raportowanie5

Zestawienie na wykresie liniowym ilość sztuk wyprodukowanych w zadanym przedziale czasowym, dla wybranej maszyny lub grupy maszyn

raportowanie6