Planowanie pracy

System Basic MES umożliwia zdefiniowanie i aktualizacje planu produkcyjnego:

  • Czas trwania zmiany
  • Czas produkcji zlecenia
  • Planowana ilość produkcji
  • ID Zlecenia/produktu
  • Planowanie przerw
  • Wybór realizowanego zlecenia z wcześniej utworzonej bazy produktów
  • Maksymalna wydajność maszyny dla danego produktu
  • Planowanie operatorów obsługujących maszynę/linię produkcyjną
  • Planowanie przestojów i prac technicznych/serwisowych