Monitoring maszyn

Dzięki modułowi system pozwala na monitoring w czasie rzeczywistym maszyn lub stanowisk produkcyjnych za pomocą wypracowanych na etapie wdrożenia ustaleń.

Umożliwia rejestrację ich wydajności z jednoczesną wizualizacją kluczowych danych w postaci graficznej na ekranach montowanych na hali produkcyjnej.

Podłączenie maszyn i linii produkcyjnych do systemu, umożliwia pobieranie istotnych informacji o ich stanie oraz tempie pracy w sposób ciągły.

Monitoring maszyn polega na zbieraniu szeregu niezbędnych informacji:

  • Stan maszyny (praca, przestój, awaria i jej rodzaj)
  • Produktywność maszyny (wydajność, zliczanie ilości wyprodukowanych dóbr)
  • Zliczanie i kategoryzowanie: dobre – złe wyroby
  • Pomiar cyklu produkcyjnego
  • Monitoring parametrów technologicznych (temperatura, ciśnienie, prędkość itd.)
  • Monitoring stanów binarnych (kurtyna bezpieczeństwa, czujniki krańcowe itd.)
monitoring