Moduł Takt Time

Narzędzie przeznaczone do bieżącego nadzorowania i usprawnienia pracy w taktach.

oee

Każde zgłoszenie pracownika produkcji jest wyświetlane na monitorach. Liderzy montażu przypisują zdarzenia do odpowiednich kategorii oraz dodają komentarz słowny.
Wszystkie dane są archiwizowane i dostępne do analizy.

takt time2

Zgłoszone zakłócenia widoczne są na monitorach, w aplikacji zarządzającej, sygnalizowane są przez kolumnę świetlną, a także mogą być wysyłane za pomocą wiadomości SMS i e-mail.

takt time3

Zasada działania
Nadzór produkcji odbywa się za pomocą rozstawionych na hali monitorów.

System zlicza ilości produktów wyprodukowanych przez linię. Wskazuje pozostały czas do zakończenia taktu dla każdego stanowiska, a także wskazuje potencjalną stratę spowodowaną różnego rodzaju opóźnieniami.

takt time4

Wyświetlane liczniki pokazują czas pozostały do wykonania jednego taktu produkcyjnego, który został zaprojektowany przez planistę.

takt time5

Każde zakłócenie w produkcji jest zgłaszane przez pracownika przy pomocy przycisku „ANDON”.

System po otrzymaniu zgłoszenia ANDON, generuje powiadomienie w aplikacji widoczne na komputerach operatorskich, na rozmieszczonych monitorach wizualizacyjnych, urządzeniach mobilnych oraz sygnalizowana przez kolumnę świetlną.

takt time6

Zgłoszenie ANDON wymusza na pracowniku wybór przyczyny przestoju wraz z możliwym dodatkowym komentarzem.

System analizuje czas wykonania operacji poszczególnych stanowisk w linii pozwalając na optymalizację obciążenia i rozłożenia stanowisk.

takt time7

Ekrany są przeznaczone do wyświetlania aktualnego stanu produkcji. Przekazują kluczowe informacje, takie jak ilość wykonanych elementów oraz pozostały czas taktu, determinujący czas, w którym musi zostać wykonana kolejna sztuka wyrobu.

takt time8

Czas Andon, czas stop i opóźnienie przedstawiają skalę zakłóceń na linii względem zaplanowanej produkcji. System ma zarówno przypisane ekrany wizualizacyjne dla każdej z linii jak i ekran zbiorczy, który ukazuje wszystkie dane na temat produkcji zakładu.

takt time9

Narzędzie Takt Time System przyczynia się do ustabilizowania procesów w firmie. W krótkim czasie pozwala identyfikować procesu i obszary produkcyjne przynoszące straty, wskazując te które wymagają zmian.