telefon

System umożliwia wysyłanie krótkich powiadomień tekstowych przez różne kanały informacyjne.

Zainteresowani użytkownicy (liderzy, kierownicy, mistrzowie zmiany, pracownicy UR) otrzymują powiadomienia w postaci SMS lub e-mail, z informacją o zaistniałym przestoju lub awarii wraz z jego przyczyną i lokalizacją stanowiska, na którym wystąpił problem.