Powiadomienia

W celu lepszej wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu system oferuje zastosowanie systemu przywoławczego.

Aplikacja szybko i sprawnie poinformuje odpowiednie służby o zaistniałym wezwaniu.

powiadomienia

System komunikuje ze sobą urządzenia transportu wewnętrznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu linia produkcyjna może automatycznie wezwać wózek paletowy lub widłowy, aby odebrał gotowe produkty lub przywiózł materiały.

System może wezwać wózek, aby umieścił produkty w magazynie, następnie może poinformować odpowiednie służby o konieczności dostarczenia większej ilości surowców, niezbędnych do dalszej realizacji procesu.

powiadomienia

Przykładowo, wezwanie wózka widłowego przez operatora, powoduje wygenerowanie się na panelu wózka alertu z informacją o stanowisku i z przyczyną wezwania.

Operator wózka może przyjąć wezwanie, wówczas powiadomienie zostaje skasowane na innych wózkach – w chwili gdy stanowisko obsługiwane jest przez więcej niż jeden wózek.