OEE – wskaźnik mierzący efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń

OEE -wskaźnik mierzący efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń

Dostępność - stosunek czasu zaplanowanego na realizację zadania do czasu, który w rzeczywistości można na to zadanie poświęcić.

Wykorzystanie (wydajność) - stosunek czasu dostępnego do rzeczywistej pracy.

Jakość - stosunek liczby dobrych do wszystkich produktów

Wskaźnik wylicza się według wzoru :

OEE = Dostępność x Wykorzystanie x Jakość

gantt