Moduł OEE/KPI

Moduł OEE pozwala na monitoring w czasie rzeczywistym maszyn lub stanowisk produkcyjnych. Umożliwia rejestrację ich wydajności z jednoczesną wizualizacją kluczowych danych w postaci graficznej na ekranach montowanych na hali produkcyjnej.

Podłączenie maszyn i linii produkcyjnych do systemu, umożliwia pobieranie istotnych informacji o ich stanie oraz tempie pracy w sposób ciągły.

modul kpi e1590158706138
oee crop

Dzięki wykorzystaniu modułu, informacje uzyskiwane bezpośrednio z maszyn są przetwarzane na współczynniki OEE/KPI, co pozwala na:

  • analizę wskaźników efektywności wykorzystania potencjału produkcyjnego,
  • określenie, gdzie w procesie produkcyjnym następuje największa ilość strat,
  • wprowadzenie usprawnień i zwiększenie wydajności procesu produkcyjnego.

Moduł monitorujący współczynnik OEE pozwala na generowanie analiz porównawczych, wykorzystując dane o wydajności całego:

  • z podziałem na produkty
  • z podziałem na linię, stanowisko, grupę maszyn
  • w zadanym czasie (dzień, tydzień, miesiąc)
  • z podziałem na zlecenia
  • z podziałem na pracowników
  • z podziałem na zmiany

OEE – wskaźnik mierzący efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń
Dostępność – stosunek czasu zaplanowanego na realizację zadania do czasu, który w rzeczywistości można na to zadanie poświęcić.

Wykorzystanie (wydajność) – stosunek czasu dostępnego do rzeczywistej pracy.

Jakość – stosunek liczby dobrych do wszystkich produktów

Wskaźnik wylicza się według wzoru:
OEE = Dostępność x Wykorzystanie x Jakość