Komunikaty

Moduł przeznaczony jest do odtwarzania komunikatów głosowych, umożliwia wyświetlanie krótkich filmików lub zdjęć na stanowiskach operatorskich oraz monitorach wizualizacyjnych zamontowanych na obiekcie.
Można go stosować do przekazywania komunikatów informacyjnych lub ostrzegawczych, a także w celu ułatwienia obsługi systemu.
Ponadto, możliwość zapisu dowolnego dźwięku pozwala na powiadomienia np. o rozpoczęciu zmiany, jej zakończeniu lub przerwie.

instrukcja stanowiskowa

Przykładowy widok instrukcji stanowiskowych dostępny z panelu operatorskiego, bezpośrednio przy stanowisku produkcyjnym

komunikaty

System umożliwia cykliczne wyświetlanie krótkich filmików lub zdjęć:

  • Instrukcje montażu i pracy – usprawnia montaż i minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia błędów podczas produkcji.
  • Zasady BHP – pozwala na sygnalizowanie o wymaganym ubiorze, konieczności założenia okularów ochronnych, butów itd.
  • Zasady/procedury postępowania – definiuje zachowania/postępowania w sytuacjach wyjątkowych np. ewakuacja, przerwa śniadaniowa, początek lub koniec zmiany.
  • Karty kontrolne wyrobu – kontrolowanie procesów, jakości w toku produkcyjnym, mające na celu zwiększenie wydajności produkcji oraz jakości wyrobów.
  • Karty stanowiskowe – dostępne z panelu operatorskiego, bezpośrednio przy stanowisku produkcyjnym. Definiują one m.in.: przewodniki produkcyjne, rysunki, rodzaje wykorzystywanego narzędzia, rodzaj operacji czy materiały niezbędne do wykonania tych operacji. Dla mechaników UR możliwość zdefiniowania konkretnych zachowań przy określonej awarii, przestoju czy przeglądzie maszyny