Pomiar czasu reakcji

Raporty obrazujące chronologicznie, wszystkie zakłócenia produkcyjne jakie miały miejsce w zadanym przedziale czasowym, wraz z rodzajem przestoju i komentarzem.

raport2

Raporty obrazujące procentowy rozkład przyczyn i przestojów dla zadanego okresu czasu i wybranej linii lub stanowiska produkcyjnego

raport1