Andon

Moduł Andon jest przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji
poprzez sygnalizację miejsca przestoju/zakłócenia.

Ciągły monitoring pracy maszyny, pozwala na wykrywanie przestojów i mikro-przestojów, a także umożliwia pomiar wydajności pracy przy jednoczesnej rejestracji ich przyczyn.

andon 1024x342

Przez zamontowane czujniki, System BASIC MES umożliwia śledzenie procesów produkcyjnych, wykrywając i informując o powstałym problemie produkcyjnym.

raion1

Zgłoszone zakłócenia widoczne są na monitorach, w aplikacji zarządzającej, sygnalizowane są przez kolumnę świetlną, a także mogą być wysyłane za pomocą wiadomości e-mail i SMS.

Powiadomienie o wystąpieniu zakłócenia jest automatycznie generowane przez system i kierowane do odpowiednich osób, z rozróżnieniem na typ problemu (służby UTR, lider/mistrz produkcji, technolog, kontrola jakości).

Zakłócenie w produkcji może być wykrywane automatycznie przez system, poprzez czujniki/na podstawie danych pobieranych z maszyny lub może być zgłaszane ręcznie przez operatora przy pomocy przycisku zainstalowanego przy maszynie/stanowisku roboczym lub za pomocą panelu produkcyjnego.

raion2
raion3

Każde zgłoszenie może być przyporządkowane do odpowiedniej grupy i kategorii zakłócenia/problemu (brak materiału, problemy logistyczne, wady wyrobu, awaria maszyn i sprzętu) oraz opatrzone komentarzem. System rejestruje miejsce powstania zakłócenia, czas, długość, stanowisko produkcyjne oraz operatora zgłaszającego dany problem.

raion4

Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji.

System umożliwia przeglądanie historii awarii i przyczyn przestoju w zadanym przedziale czasowym.

Zgłoszenie ANDON może wymuszać na pracowniku wybór przyczyny przestoju. Zgłoszenie ANDON można zakończyć z poziomu okna aplikacji lub bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym.

W chwili zgłoszenia problemu produkcyjnego przez operatora maszyny (awaria, wezwanie służb UR), system rejestruje czas zgłoszenia awarii, oraz czas podjęcia serwisu przez dział UR

raion5

System oferuje możliwość przypisania sygnałów dźwiękowych, które informują o zaistniałych zmianach w procesie produkcji (zatrzymanie produkcji, planowane przerwy, początek lub koniec zmiany itp.

konfigurator e1590858968624

System umożliwia monitoring, wizualizację i uzupełnianie przyczyn przestojów z poziomu urządzenia mobilnego na specjalnie dostosowanym ekranie, dedykowanym dla tabletów oraz smartfonów.

Wyświetlane grafiki pokazują czas trwania produkcji, czas trwania awarii, czas trwania wezwania, czas oczekiwania na materiał itd.

wyswietlane grafiki

Funkcjonalność Andon przynosi ogromne korzyści. Wynikają one z oszczędności czasu, zapewnienia ciągłości produkcji oraz możliwości szczegółowej i wielokryterialnej analizy przyczyn przestojów.

andon korzysci