Korzyści ze stosowania Basic MES

 • Wizualizacja produkcji w czasie rzeczywistym
 • Wzrost wydajności produkcji
 • Uzyskanie kompleksowej informacji o produkcji i jej problemach
 • Możliwość wczesnego reagowania w przypadku wystąpienia zakłóceń, niskiej wydajności lub jakości
 • Szybkie i trafne rozwiązywanie problemów technicznych
 • Niwelowanie najczęstszych przyczyn, obniżających wydajność, zakłóceń
 • Kategoryzacja oraz zmniejszenie odrzutów
 • Rejestracja faktycznego wykorzystania maszyn w stosunku do ich dostępności
 • Kontrola nad wydajnością pracy (informacja czy jest wystarczająca ilość osób na stanowiskach utrzymania ruchu – mechaników/serwisantów)
 • Szybsza reakcja służb (przestój w pracy jest widoczny dzięki wyświetlaniu informacji z rodzajem problemu na wizualizacjach za pomocą ekranów produkcyjnych, oraz w aplikacji UTR)
 • Automatyzacja wypełniania dokumentów – skrócenie wprowadzania
  danych
 • Redukcja kapitału zaangażowanego w zadania produkcyjne
 • Redukcja (eliminacja) niepotrzebnej pracy biurowej
 • Oszczędność czasu operatorów i redukcja możliwości popełnienia
  błędów
 • Zwiększenie kontroli nad dostępem do danych, dokumentów,
  bezpieczeństwo informacji
 • Identyfikacja osób edytujących dokumenty
 • Raportowanie w postaci tabel i wykresów (raporty zawierają
  wszystkie niezbędne informacje na temat alarmów- ich długości,
  przyczynach przestoju wraz ze wskazaniem jaki etap produkcji był
  najbardziej problematyczny)
 • Krótsze przestoje i monitoring maszyn
 • Bardziej precyzyjne planowanie produkcji