• Kontrola wewnętrzna

    Moduł umożliwia sprawdzenie uprzednio zdefiniowanych parametrów (odpowiednia ilość materiałów, narzędzi, które zostaną wykorzystane podczas zlecenia etc.), które powinny być wykonane, najczęściej w odpowiedniej kolejności, gwarantującej optymalny i prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego.

    System przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego może wymagać od operatora kontroli w formie check-listy, co objawia się podniesieniem standardów pracy, bezpieczeństwa i stabilności samego procesu.