Identyfikacja pracownika

powiadomienia 1

Wszystkie czynności wykonywane przez operatora są zbierane i zapisywane w systemie, co automatycznie zwiększa stopień kontroli, działa na pracowników mobilizująco i ułatwia zachowanie ustalonych standardów pracy.

Moduł umożliwia m.in. wykorzystanie technologii RFID (karty zbliżeniowe) i czytników kodów kreskowych jako metody szybkiego logowania i identyfikacji pracownika

  • identyfikacja pracownika aktualnie wykonującego pracę na danej maszynie,
  • rejestracja czasu pracy i przerw,
  • rejestracja czasu reakcji służb utrzymania ruchu na wezwania ANDON

Pomiar czasu reakcji

Każde zgłoszenie pracownika produkcji jest rejestrowane i archiwizowane przez system, a także dostępne do późniejszej analizy. Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji.

W chwili zgłoszenia problemu produkcyjnego przez operatora maszyny (awaria, wezwanie służb UR), system rejestruje czas zgłoszenia awarii, oraz czas podjęcia serwisu przez dział UR. W aplikacji zarządzającej, system za pomocą uproszczonej formy przebiegu produkcji przedstawi graficznie faktyczny czas trwania awarii, oraz czas jej usuwania

wykres czasowy