Funkcjonalności

 • Monitorowanie parku maszynowego w czasie rzeczywistym – dostęp przez przeglądarkę WEB
 • Pomiar i wizualizacja aktualnego stanu maszyn – pomiar wartości binarnych i analogowych
 • Obliczanie osiąganych wskaźników OEE/KPI/MTR/SCRAP
 • Tworzenie i aktualizacja planu produkcyjnego dla całego parku maszynowego
 • Wykrywanie i kategoryzacja przestojów, awarii, zapewniając natychmiastowa komunikację między stanowiskami – powiadomienia ANDON
 • Powiadamianie użytkowników systemu o bieżącym stanie produkcji,
  stopniu wykorzystania maszyn i przyczynach przestojów: SMS, e-mail,
  tablet, telefon TV, wizualizacje
 • Rejestracja aktualnego etapu realizacji produkcji: czas rozpoczęcia
  i zakończenia zlecenia, zaplanowana i wykonywana ilość, faktyczny
  odrzut, kategoryzacja odrzutu
 • Rejestracja i identyfikacja osób aktualnie wykonujących prace na
  danej maszynie (stanowisku pracy)
 • Pomiar czasu reakcji i czasu rozwiązania problemu
 • Indywidualne raporty na temat zrealizowanej produkcji