Zasada działania

andon1

Operator zgłasza problem produkcyjny przy pomocy przycisku lub panelu dotykowego. Zakłócenie w produkcji może być również wykrywane automatycznie poprzez czujniki.

andon3

Zgłoszenie ANDON może wymuszać na pracowniku wybór przyczyny przestoju. Można je zakończyć z poziomu okna aplikacji lub bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym. System rejestruje czas zgłoszenia awarii, oraz czas podjęcia serwisu przez dział UR.

01
02
03
04
andon2

Zgłoszone zakłócenia widoczne są na monitorach, w aplikacji zarządzającej, sygnalizowane są przez kolumnę świetlną, a także mogą być wysyłane za pomocą wiadomości e-mail i SMS. Powiadomienie o wystąpieniu zakłócenia jest automatycznie generowane przez system i kierowane do odpowiednich osób, z rozróżnieniem na typ problemu.

andon4

Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji. System umożliwia przeglądanie historii awarii i przyczyn przestoju w zadanym przedziale czasowym.