Wizualizacja

Widok ekranów rozmieszczonych przy stanowiskach produkcyjnych daje możliwość bezpośredniej obserwacji sytuacji na linii produkcyjnej, co w konsekwencji przekłada się na sprawne rozwiązywanie problemów technicznych.

Wizualizacje bieżącego stanu parku maszynowego, stanowią główne narzędzie pracy przede wszystkim dla operatorów maszyn, kadry zarządzającej i liderów linii. Przy każdej realizacji wdrożeń systemu, zakres i rodzaj wyświetlanych wizualizacji, dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

gears ozdobnik
status linii