Uzupełnianie przyczyn andon

  • Przestój można oznaczyć odpowiednim typem problemu wraz z dodatkowym komentarzem
  • Zgłoszenie ANDON wymusza na pracowniku wybór przyczyny przestoju
  • System po otrzymaniu zgłoszenia ANDON z produkcji, generuje powiadomienie w aplikacji Basic MES. Jest ono widoczne na komputerach operatorskich oraz urządzeniach mobilnych
  • Zgłoszenie ANDON można zakończyć z poziomu okna aplikacji
  • Przyczyny przestoju można w dowolnym momencie dodawać, zmieniać i modyfikować
  • System umożliwia przeglądanie historii awarii i przyczyn przestoju w zadanym przedziale czasowym

KATEGORYZACJA AWARII, PRZESTOJÓW I ICH PRZYCZYN

andon przyczyny