Pomiar czasu reakcji

Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji.

Każde zgłoszenie pracownika produkcji jest rejestrowane i archiwizowane przez system, a także dostępne do późniejszej analizy. Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji.

czas reakcji