Możliwości systemu andon

 • Uzyskanie kompleksowej informacji o produkcji i jej problemach
 • Widoczność i przejrzystość w procesie produkcyjnym
 • Zgłaszanie awarii i problemów produkcyjnych bezpośrednio na linii produkcyjnej / stanowiskach pracy
 • Wykrywanie i kategoryzowanie przestojów, awarii, zapewniając natychmiastową komunikację między stanowiskami
 • Szybkie i trafne rozwiązywanie problemów technicznych
 • Powiadamianie i przywoływanie odpowiednich służb w zależności od problemu (dział UR, dział jakości, lider, kierownik)
 • Raportowanie w postaci tabel i wykresów (raporty zawierają informacje: długość alarmów, przyczyny postoju wraz ze wskazaniem jaki etap produkcji był najbardziej problematyczny
 • Wpisywanie przyczyn przestojów za pomocą aplikacji zarządzającej lub kasety Andon na stanowisku pracy
 • Monitorowanie szybkości reakcji na zgłoszone problemy i czasu usunięcia przestoju
 • Kontrolę nad wydajnością pracy (informacja czy jest wystarczająca ilość osób na stanowiskach utrzymania ruchu)
 • Możliwość wczesnego reagowania w przypadku wystąpienia zakłóceń, niskiej wydajności lub jakości
 • Niwelowanie najczęstszych przyczyn, obniżających wydajność, zakłóceń
 • Zbieranie i archiwizowanie wszystkich informacji o zgłoszonych problemach

Historia awarii i przyczyn

przestoju

andon funkcjonalnosci