Działanie Raion Andon System

ANDON 2

System Andon umożliwia kontrolę procesów produkcyjnych i natychmiastowe przekazanie – za pośrednictwem sygnałów świetlnych, dźwiękowych i powiadomień SMS / e-mail – informacji do odpowiednich jednostek organizacyjnych, o powstałym problemie. Zgłoszony problem produkcyjny jest również widoczny na ekranie wizualizacyjnym umieszczonym w widocznym miejscu na hali produkcyjnej. Pozwala to na uruchomienie natychmiastowej procedury usuwania awarii przez np. zmianę parametrów pracy maszyny czy jej wyłączenie. Takie rozwiązanie doskonale uzupełnia zarządzanie produkcją, jakim zajmują się systemy MES, eliminując lub ograniczając do minimum wszelkie przestoje czy spowolnienie procesów technologicznych.

Dzięki zastosowaniu technologii WEB system umożliwia wizualizację aktualnego stanu monitorowanej produkcji na zamontowanych ekranach lub urządzeniach mobilnych. Poza informowaniem o jego wystąpieniu wskazuje też na miejsce pojawienia się problemu. Ma to dodatkową zaletę, jaką jest ograniczenie czasu niezbędnego na zdiagnozowanie usterki.
System Andon oferuje możliwość przypisania sygnałów dźwiękowych, które informują o zaistniałych zmianach w procesie produkcji.

Dostęp poprzez przeglądarkę
WEB