Sposób wyzwalania andon

POWIADAMIANIE RĘCZNE

andon

KASETY Z PRZYCISKAMI ANDON

Stanowisko wyposażone jest w kasetę z przyciskami. Operator maszyny poprzez naciśnięcie przycisku na kasecie, informuje za pomocą dodatkowych sygnałów świetlnych i dźwiękowych jakiego rodzaju zdarzenie nastąpiło na jego stanowisku pracy.

andon reczne

PANELE DOTYKOWE LUB URZĄDZENIA MOBILNE
Z PRZYCISKAMI ANDON

Stanowisko wyposażone jest w panel dotykowy lubt czytelny wyświetlacz z przyciskami. Operator maszyny poprzez naciśnięcie przycisku na panelu dotykowym, informuje jakiego rodzaju zdarzenie nastąpiło na jego stanowisku pracy.

POWIADAMIANIE AUTOMATYCZNE

Stanowisko wyposażone jest w czujniki, które w chwili wykrycia przerwy w procesie produkcyjnym automatycznie poinformują za pomocą dodatkowych sygnałów świetlnych i dźwiękowych jakiego rodzaju zdarzenie nastąpiło na danym stanowisku pracy.

andon automatyczne