Oprogramowanie klasy MES stworzone przez firmę Siemens pozwalające zwiększyć wydajność i elastyczność produkcji. Zaawansowane technologicznie rozwiązanie pozwala jednocześnie śledzić poszczególne etapy całego procesu produkcji, wydajniej zarządzać zamówieniami oraz monitorować produkcje w czasie rzeczywistym.

OPCENTER EXECUTION

MOŻLIWOŚCI

KORZYŚCI

ZAMKNIĘTA PĘTLA WYTWARZANIA

Ciągła poprawa jakości możliwa dzięki analizie danych zebranych na wydziałach produkcyjnych
Zawiera funkcjonalność SPC (integracja z QMS Professional SPC)

ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI

Operacje wytwórcze są wykonywane i koordynowane w celu uzyskania maksymalnej zgodności z planem
Fabryka bez papierowej dokumentacji
Odchylenia od procesu są raportowane w celu poprawy planowania

REDUKCJA CZASU REAKCJI

Eliminacja zakłóceń pomiędzy wydziałami
Transformacja danych Produktu na dane Produkcyjne
Narzędzia wspierające analizę wpływu zmiany
Wydajne wsparcie procesu Zmiany

ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI

Ułatwia kalkulację kosztów produkcji za pomocą zaawansowanych funkcji śledzenia pracy i działań.
Ułatwia zdefiniowanie działań optymalizujących poprzez udostępnienie szczegółowych danych o pracy maszyn

RAION BASIC MES

System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności w stosunkowo krótkim czasie.

RAION MES

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa i każdego charakteru produkcji.

RAION SUMMON

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa i każdego charakteru produkcji.