fbpx

Oprogramowanie stworzone przez firmę Siemens służące wsparciu planowania i harmonogramowania produkcji.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów optymalizujących popyt oraz podaż oprogramowanie w sposób szybki generuje możliwe do zrealizowania harmonogramy produkcji. Narzędzie pozwala na bieżącą reakcję oraz na wprowadzanie modyfikacji np. ze względu na nieoczekiwane zdarzenia produkcyjne (awarie, przestoje).

 

W konsekwencji można analizować różne warianty planów produkcyjnych.

Produkt cechuje ogromna elastyczność i możliwości, dzięki czemu można ściśle je integrować z systemami ERP oraz MES, oprogramowaniem kadrowym i księgowym lub arkuszami kalkulacyjnymi.

OPCENTER APS

MOŻLIWOŚCI

KORZYŚCI

USPRAWNIENIE PROCESU PLANOWANIA

Automatyzacja procesu, w porównaniu do manualnego planowania w arkuszach kalkulacyjnych, umożliwia wykorzystanie dodatkowego czasu na optymalizację procesu.

Funkcjonalność umożliwiająca analizę „what-if” jest kluczowa w podejmowaniu decyzji i poprawie terminowości dostaw.

POPRAWA OBSŁUGI KLIENTA

Możliwość szybszego udzielenia informacji zwrotnej dotyczącej terminu realizacji zlecenia w przypadku zmian planu.

Obniżenie kosztów w przypadku opóźnień i związanych z nimi kar umownych lub dodatkowych kosztów po stronie logistyki.

POPRAWA PRODUKTYWNOŚCI

Lepsze wykorzystanie zasobów poprzez minimalizację czasów przezbrojeń w wyniku dynamicznej agregacji operacji na maszynach lub zmniejszenia liczby nadgodzin.

Lepsze wykorzystanie podwykonawców na podstawie realnego planu produkcji.

REDUKCJE W OBSZARZE ZAPASÓW I CZASU REALIZACJI ZLECEŃ

Wydłużenie horyzontu planowania i lepsza synchronizacja zakupów surowców z planem produkcji opartym na ograniczonych zdolnościach produkcyjnych.

Poprawienie synchronizacji operacji i zleceń pomiędzy wydziałami.

RAION CYBERVISION

System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności w stosunkowo krótkim czasie.

RAION MES

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa i każdego charakteru produkcji.

RAION SUMMON

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa i każdego charakteru produkcji.