• Systemy SCADA

    Scentralizowane pozyskiwanie informacji o przebiegu procesów technologicznych, stanie oraz pracy maszyn i systemów umożliwia stałe monitorowanie produkcji pod kątem jej wydajności w czasie rzeczywistym. Pozwala też na szczegółową wizualizację indywidualnych fragmentów linii produkcyjnych. Gromadzenie oraz wyświetlanie danych o zdarzeniach i alarmach warunkuje szybką reakcję odpowiednich służb. W połączeniu z długoterminową archiwizacją oraz rozbudowanymi narzędziami do raportowania i analizy danych, systemy produkcyjne SCADA ułatwiają określenie przyczyn i skutków zakłóceń.