• Monitoring maszyn i mediów

    Systemy monitoringu mediów doskonale radzą sobie z obsługą bardzo dużych obiektów. Umożliwiają pobieranie danych z tysięcy urządzeń pomiarowych różnego typu, które wykorzystują różne standardy komunikacyjne (Profinet, Modbus, HART, Foundation Fieldbus i wiele innych). Moduły do analizy danych pracujące w czasie rzeczywistym pozwalają na wczesną identyfikację nieprawidłowości oraz warunków potencjalnie niebezpiecznych. Tym samym zapobiegają powstaniu uszkodzeń lub strat.