slide1 – raionsoftware
OPROGRAMOWANIE DO PRZEMYSŁU
RAION SOFTWARE
slide1 – raionsoftware
MONITORING
PARKU MASZYNOWEGO
RAION SOFTWARE
slide1 – raionsoftware
MONITORING PRODUKCJI
RAION SOFTWARE
previous arrow
next arrow

ZAUFALI NAM

SYSTEMY RAION

MES

Manufacturing Execution System jest rozbudowanym, zaawansowanym narzędziem przeznaczonym do monitorowania i zarządzania produkcją. Jego celem jest zagregowanie procesów istniejących w przedsiębiorstwie, mających bezpośredni wpływ na produkcję. Każdorazowo jest on indywidualnie konfigurowany i programowany. 

Modułowość tego oprogramowania dla przemysłu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Systemy produkcyjne tego typu są też przystosowanie do każdego charakteru procesów technologicznych.

SYSTEMY RAION

BASIC MES

Basic MES jest systemem przeznaczonym do monitorowania procesu produkcji, sygnalizacji miejsca przestoju ANDON, wizualizacji oraz obliczania współczynników OEE/KPI. Wykorzystanie systemu polega na wykryciu zakłócenia w procesie przez specjalne czujniki lub też bezpośrednio przez obsługującego linię pracownika.

Awaria jest sygnalizowana dźwiękowo, powiadomieniami SMS lub E-Mail oraz graficznie na ekranach wizualizacyjnych. Ten typ oprogramowania dla przemysłu dostarcza informacji o najczęstszych przyczynach takich przestojów, pozwala je wyeliminować i zwiększyć efektywność produkcji.

SYSTEMY RAION

MES

Manufacturing Execution System jest rozbudowanym, zaawansowanym narzędziem przeznaczonym do monitorowania i zarządzania produkcją. Jego celem jest zagregowanie procesów istniejących w przedsiębiorstwie, mających bezpośredni wpływ na produkcję. Każdorazowo jest on indywidualnie konfigurowany i programowany. 

Modułowość tego oprogramowania dla przemysłu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Systemy produkcyjne tego typu są też przystosowanie do każdego charakteru procesów technologicznych.

SYSTEMY RAION

Cybervision Andon OEE

CyberVision jest systemem przeznaczonym do monitorowania procesu produkcji, sygnalizacji miejsca przestoju ANDON, wizualizacji oraz obliczania współczynników OEE/KPI. Wykorzystanie systemu polega na wykryciu zakłócenia w procesie przez specjalne czujniki lub też bezpośrednio przez obsługującego linię pracownika.

Awaria jest sygnalizowana dźwiękowo, powiadomieniami SMS lub E-Mail oraz graficznie na ekranach wizualizacyjnych. Ten typ oprogramowania dla przemysłu dostarcza informacji o najczęstszych przyczynach takich przestojów, pozwala je wyeliminować i zwiększyć efektywność produkcji.

ANDON

Każde zakłócenie w procesie produkcji jest automatycznie wykrywane lub zgłaszane przez pracownika. Dzięki temu usprawniony jest przepływ informacji pomiędzy działami i wyeliminowane jest papierowe lub słowne przekazywanie informacji.

PICK BY LIGHT

System Pick by Light wspomaga pobieranie przedmiotów z wskazanej przez system lokalizacji. Istnieją dwie główne odmiany systemu. Drugą jest system Put to Light, która polega na przeniesieniu decyzji z człowieka na system informatyczny i wspomaganie odkładania detali we wskazane przez system miejsce.

WORK MANAGER

System klasy CRM oraz HRMS. System ułatwia planowanie projektów za pomocą wykresów Gantta, budżetowanie, przygotowywanie harmonogramów czasowych oraz tworzenie listy zadań. Ponadto Work Manager monitoruje najważniejsze wskaźniki.

SIEMENS OPCENTER

OPCENTER APS to rodzina oprogramowania do planowania i harmonogramowania produkcji. Zapewnia wsparcie przy podejmowaniu decyzji w godzinach nadliczbowych, ustalaniu priorytetów zamówień, partii produkcyjnych, negocjowaniu terminów i przetwarzaniu zamówień.

SUMMON

System wezwań wózków widłowych. Umożliwia generowanie zawiadomienia o potrzebie odebrania lub dostarczenia materiału. Lista wezwań widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym pozwala na perfekcyjną koordynacje dostaw towaru.

TAKT TIME

Praca w takcie polega ona na wykonywaniu jednego produktu w wyliczonym dla niego czasie i jest jednym specyficznym sposobem produkcji. Takt Time System jest narzędziem przeznaczonym do jej nadzorowania i usprawniania.

OPROGRAMOWANIE DO PRZEMYSŁU

Konieczność automatyzacji

 

Nowoczesny zakład produkcyjny nie może funkcjonować bez automatyzacji procesów produkcyjnych. Stanowi ona nie tylko potrzebę biznesową ale w obecnej sytuacji rynkowej wręcz konieczność.

Wykorzystanie sterowników i sygnałów z maszyn

 

Automatyzacja bazująca na wykorzystaniu sterowników PLC umożliwia pełną kontrolę nad przebiegiem, wydajnością oraz jakością. Takie wsparcie zapewniają systemy ofertowane przez Raion Software.

Wzrost konkurencyjności i optymalizacja kosztów

 

Jako specjaliści w dziedzinie oprogramowania dla przemysłu dostarczamy rozwiązania, które pomagają w sprawowaniu kontroli i usprawniają wiele obszarów składających się na proces produkcji. Kompleksowo tworzymy, dopasowujemy oraz wdrażamy rozwiązania IT w zakładach produkcyjnych.

Oferta Raion Software

Rozwiązania IT dla produkcji oraz procesów wspierających

 

Oferujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych, jak również tych działań które wspierają proces produkcji w przedsiębiorstwie.

Systemy klasy CRM i HRMS

 

W naszej ofercie znajdują się systemy klasy CRM – wspierające zarządzanie relacjami z klientami, systemy klasy HRMS przeznaczone do zarządzania zespołami pracowników, budżetami oraz zadaniami.

Monitoring maszyn i wskaźnika OEE

 

W obszarze monitoringu procesów technologicznych oraz gromadzenia i analizowania danych w celu poprawy kluczowych KPI oraz wzrostu wskaźnika OEE oferujemy naszym Klientom systemy klasy MES oraz Basic MES.

Systemy wspierające produkcję

Ponadto wdrażamy rozwiązania: dedykowane dla pracy w takcie
– Takt Time System, wspierające procesy jakościowe – system QMS, procesy logistyczne – system SUMMON oraz usprawniające komunikację między działami przez system Andon

GŁÓWNE CELE
U NASZYCH KLIENTÓW