Maszyny CNC – czym są i jak monitorować ich pracę?

Jedną z wiodących branż w polskim przemyśle jest obróbka metali i tworzyw sztucznych. Takie procesy produkcyjne mogą być realizowane na maszynach konwencjonalnych lub maszynach numerycznych. W przypadku maszyn automatycznych, na których czas obróbki detalu jest bardzo cenny z perspektywy przedsiębiorstwa, ważne jest aby dokładnie znać...

SaaS czy On-premise – w jakiej wersji wdrożyć system MES?

Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne stoją przed wyborem ścieżki optymalizacji produkcji. Jedną z możliwości jest wdrożenie rozwiązania klasy MES. Kiedy zostanie wybrane rozwiązanie spełniające potrzeby biznesowe, kwestią otwartą zostaje model zakupu systemu MES: SaaS vs On-premise. Każdy z modeli posiada mocne i słabe strony i skierowany jest...

Innowacyjne podejście do zarządzania produkcją

Integracja z PLC maszyny otwiera ogrom możliwości pozyskiwania danych ze sterowników maszyny. Korzyści z zastosowania takiego podejścia są olbrzymie, ponieważ zastępowany jest czas poświęcony na ręczne raportowanie lub zgłaszanie problemów przez automatyczne wykonywanie tych procesów....

QMS – krok w kierunku paperless

Paperless to slogan opisujący biuro przyszłości, który stał się dla nas teraźniejszością. Jak w tej rzeczywistości się odnaleźć oraz jakie rozwiązania IT pomogą nam w skutecznym działaniu przeczytają Państwo w poniższym artykule....

Monitorowanie przestojów i mikroprzestojów oraz szybka reakcja

Robotyzacja przemysłu to krok w stronę zwiększenia efektywności zarządzania produkcją. Dla niektórych firm może to być krok siedmiomilowy, który wygeneruje...

Wdrożenie systemu MES w procesie konfekcji herbaty

Każde wdrożenie systemu klasy MES jest niepowtarzalne. W tym przypadku system był dostosowany do specyficznych warunków pracy w procesie konfekcjonowania...

Niełatwy proces weryfikacji produkcji – jak go usprawnić?

Ręczne raportowanie postępu procesu produkcyjnego jest obarczone dużym ryzykiem niedokładności i nieaktualności. Ręczne sposoby weryfikacji produkcji mogą być z sukcesem...

Kto korzysta na wdrożeniach systemów MES?

Każde wdrożenie systemów klasy MES musi być analizowane z kilku perspektyw. Jedną z nich są korzyści, które otrzymują pracownicy, działy...

Jak nadzorować i usprawniać pracę w taktach?

Zoptymalizowany proces wytwórczy wymaga stworzenia i ścisłego przestrzegania harmonogramu prac. Aby uzyskać liczbę elementów pokrywającą się z liczbą produktów konieczne...

Na czym polega monitorowanie produkcji systemem MES?

System MES pozwala szybko i efektywnie modelować procesy produkcyjne i monitorować ich przebieg. Jest rozbudowanym i zaawansowanym narzędziem informatycznym przeznaczonym...