fbpx

Rozwiązanie nadzorujące efektywność i wydajność procesu produkcji

Z pewnością wzrost wydajności i efektywność pracy parku maszynowego jest obecnie kluczowym czynnikiem wzmacniających przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Bardzo trudno jest usprawniać procesy produkcyjne, jeżeli w rezultacie nie posiadamy na ich temat dostatecznej informacji.Jeszcze bardziej często brak rzetelnych danych, zgodnych z stanem faktycznym, pobieranych bezpośrednio z maszyn nie pozwala wykazać rzeczywistej wydajności produkcji.

Zadaniem systemu MES wdrażanych przez firmę RAION jest śledzenie i zbieranie informacji podczas procesów produkcyjnych, co w efekcie ma na celu zwiększenie wydajności oraz poprawienie jakości produkcji. Taki proces ma rzeczywisty, możliwy do zmierzenia wymiar finansowy dla firmy, która zdecydowała się na to, by wdrożyć w swojej fabryce oprogramowanie RAION MES.

Prawdopodobnie branżą, która wykorzystuje nowoczesne systemy dla produkcji jest m.in. branża spożywcza. Aby zwiększyć efektywność produkcji, wiodący producent herbaty wdrożył oprogramowanie RAION MES. System zapewnia pełną rejestrację danych zleceń a także bieżący monitoring kluczowych parametrów w trakcie jak i po produkcji. Oprogramowanie RAION MES wizualizuje każdy etap produkcji wskazując stopień wykorzystywania parku maszynowego a na podstawie generowanych raportów kadra menadżerska jest w stanie określić rezerwowe moce produkcji, a tym samym zwiększyć wydajność linii produkcyjnych.

Globalny producent systemów sanitarnych postawił do rozwiązania przed Naszym oprogramowanie cel zwiększenia mocy produkcyjnych. W rezultacie firma uzyskała zwiększenie mocy produkcyjnej poprzez wzrost wydajności produkcji i zwiększenie dostępności czasowej linii produkcyjnej. System obsługuje wiele linii produkcyjnych w czasie rzeczywistym monitoruje procesy produkcyjne przy jednoczesnej wizualizacji kluczowych wskaźników eksploatacyjnych m.in. OEE, KPI. Bez wątpienia przejrzyste przedstawienie aktualnych stanu maszyn, przy jednoczesnym dostępie do rzeczywistego postępu produkcji, pozwala natychmiastowo reagować na pojawiające się przestoje i awarie.

PODSUMOWANIE

W wyniku wdrożenia oprogramowania RAION MES kadra menadżerska uzyskuje natychmiastowo kluczowe informacje o stopniu realizacji produkcji, reagowania na wszystkie pojawiające się nieprawidłowości i na bieżąco sterować realizacją procesu produkcyjnego. Bez wątpienia raporty i analiza kluczowych wskaźników wydajności produkcji czy rzeczywistej zdolności produkcji  dają możliwość podejmowania dobrych decyzji popartych rzeczywistymi wynikami planem a nie tylko planem, który nierzadko ma mało wspólnego z rzeczywistością.

No Comments

Post A Comment