fbpx

Nowe podejście do systemów IT w produkcji czy tylko zabieg marketingowy?

Gwałtowny spadek popytu oraz produkcji w polskich fabrykach ma bardzo duże przełożenie na łańcuch dostaw w wielu branżach. Gdy spada produkcja, następują wymuszone przestoje, a koszty stałe, pensje pracowników należy wciąż pokrywać, oznacza to pogorszenie wyniku finansowego firm i destabilizuje ich sytuacje na rynku.

Bez wątpienia producenci zastanawiają się, jak zorganizować swoje procesy, jak zoptymalizować swoje łańcuchy dostaw, dostosować infrastrukturę cyfrowa do nowej sytuacji. Następuje nieustanne poszukiwanie obniżenia kosztów.

Nowe warunki, nowa rzeczywistość, nowe okoliczności wymagają wobec firm zupełnie innego podejścia do zarządzania produkcją.

W związku z tym teraz w dobie kryzysu oczekuje się, że projekt transformacji cyfrowej firmy przyniesie wymierne efekty. Podczas gdy oczekuje się że proces digitalizacji przedsiębiorstwa spowoduje, że będzie ono w stanie reagować na zmiany rynkowe z większą szybkością i elastycznością.

Mając doświadczenie w planowaniu i przeprowadzaniu automatyzacji procesów w obszarze produkcji zdajemy sobie sprawę że producenci właśnie teraz będą chcieli zautomatyzować procesy manualne. Tym samym uzyskanie widoczności i przejrzystości w całym procesie produkcyjnym będzie traktowane priorytetowo.

Firmy, które przede wszystkim chcą funkcjonować w biznesie nowej generacji będą dążyć do skrócenia cyklu produkcyjnego. Kontrola i egzekwowanie co dzieje się na hali produkcyjnej w czasie rzeczywistym, będzie niezbędnym narzędziem w celu ustandaryzowania jakości produktów, poprawy wydajności i ergonomii pracy, aby być lepiej przygotowanym do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe.

Automatyzacja procesów, systemy MES APS to oczywiste kroki w celu uzyskania wyższego poziomu przejrzystości produkcji.

Wnioskując modernizacja narzędzi, technologii i procesów, nowe modele biznesowe, partnerstwa technologiczne, oraz infrastruktura cyfrowa, która wspiera zwiększoną zdolność i efektywność biznesu to narzędzia które pozwolą Ci wyjść z kryzysu.

Chętnie z Tobą porozmawiamy o tym jak możemy pomóc Twojej firmie. Dane kontaktowe lub formularz dostępny tutaj

No Comments

Post A Comment