fbpx

Na czym polega monitorowanie produkcji systemem MES?

System zarządzania pozwala szybko i efektywnie modelować procesy produkcyjne i monitorować ich przebieg. Jest rozbudowanym i zaawansowanym narzędziem informatycznym przeznaczonym dla przedsiębiorstw. Są to systemy informatyczne, które wykorzystują oprogramowanie, technologie informatyczne, aplikacje i urządzenia elektroniczne, a także elementy automatyki, pozyskujące informacje o procesie produkcji i przełożyć je na zysk dla firmy. Chodzi o to, żeby we właściwym czasie otrzymywać faktyczne informacje na temat produkcji, a w razie potrzeby móc błyskawicznie zareagować na zaistniałą sytuację lub udoskonalić produkcję, żeby była jak najbardziej efektywna. Raporty generowane automatycznie dają pełny obraz sytuacji na hali produkcyjnej, na wszystkich poziomach. Raport można dostosować do konkretnego stanowiska, także dyrektora.

Moduły systemu MES

System MES firmy Raion posiada budowę modułową. Dobór właściwych modułów umożliwia uzyskanie oczekiwanej funkcjonalności. System składa się z takich modułów jak: rejestracja produkcji, powiadomienia SMS/e-mail, integracja z zewnętrznymi systemami (ERP/CMMS/APS), narzędzia i oprzyrządowanie, urządzenia peryferyjne, zarządzanie jakością (QMS), BOM, traceability, sterowanie nadzorcze, sterowanie maszyną, monitoring mediów, monitoring maszyn OEE KPI, andon /wezwania, system Eventów, wizualizacja i raportowanie. Modułowość pozwala na dostosowanie systemu do każdego rodzaju przedsiębiorstwa i charakteru produkcji. System nie wymaga integracji z innym programem, aby sprostać potrzebom przedsiębiorstwa. Pozwala kontrolować produkcję, magazyn, zamówienia, sprzedaż, realizację i rozliczanie produkcji, dokumentację, zarządzanie projektami itp.

Monitorowanie produkcji

Skuteczność procesu produkcyjnego zwiększa się przez planowanie, szybsze reagowanie na przestoje maszyn i pracowników, a także analizowanie współczynników efektywności. Można sprawnie realizować wszystkie procesy, pod warunkiem posiadania systemu monitorującego. Monitoring umożliwia więc nadzór i kontrolę produkcji, magazynowania, logistyki, sprzedaży itp. System dzięki funkcjonalnym i rozbudowanym modułom, w pełni dostosowuje się do bieżącej infrastruktury firmy, sterując jej procesem. Tylko i wyłącznie monitorowanie pozwala kierownictwu, w szybki sposób rejestrować wszelkiego rodzaju odchylenia powstałe w danym procesie i odciążyć całkowicie pracowników od ręcznego przenoszenia danych z obszaru produkcji.

Koszty, zysk i planowanie

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne dąży do wzrostu wydajności i efektywności pracy maszyn i urządzeń. Dzięki temu firma odnotowuje zmniejszenie kosztów i zwiększenia zysków, a ponadto umacnia się jej pozycja na rynku. Przedsiębiorstwo mając dostęp do systemu MES, monitoruje procesy produkcyjne, koszty i sprzedaż. To dostęp do dokładnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym i pobieranych bezpośrednio z maszyn, pozwala zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty produkcji. Zadaniem oprogramowania przemysłowego wdrażanego przez firmę Raion jest również poprawienie jakości produkcji, co pozwala mieć przewagę nad konkurencją. Kadra menadżerska ma natychmiastowy dostęp do raportów i analiz, kluczowych wskaźników wydajności produkcji. Dzięki temu może podejmować decyzje na temat planowania, które w tym wypadku jest realne.

No Comments

Post A Comment