fbpx

Monitorowanie przestojów i mikroprzestojów oraz szybka reakcja

Robotyzacja przemysłu to krok w stronę zwiększenia efektywności zarządzania produkcją. Dla niektórych firm może to być krok siedmiomilowy, który wygeneruje realne korzyści m.in. z monitoringu przestojów i mikroprzestojów maszyny niezależenie od branży. Dzięki współpracy wielu specjalistów i wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki tworzone są odpowiednie rozwiązania dla pojawiających się problemów. W przypadku zarządzania monitorowaniem przestojów najważniejszy jest czas reakcji. Nasze rozwiązania zapewniają maksymalnie krótki czas reakcji, co wpływa na minimalizowanie ewentualnych strat mogących zaistnieć w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania maszyn.

Dlaczego monitorowanie produkcji jest ważne?

Monitorowanie przestojów i mikroprzestojów to jedno z zadań działu automatyki przemysłowej, a mianowicie systemów MES (Systemów Realizacji Produkcji). Ich zaletą jest działanie „tu i teraz”, czyli przesyłanie osobom odpowiedzialnym za sprawne działanie systemu produkcji informacji o pracy urządzeń w czasie rzeczywistym, celem umożliwienia niemal natychmiastowej reakcji na każde najmniejsze zjawiska niepożądane, czyli odchylenia od zadanych parametrów. Jedną z najważniejszych funkcjonalności systemów MES jest monitorowanie przestojów i mikroprzestojów w firmach produkcyjnych.

Dzięki robotyzacji linii produkcyjnych i wprowadzeniu personalizowanych rozwiązań w ramach MES można śledzić każdy etap procesu produkcji w toku, czy też procesu produkcyjnego. Co ważne, nie tylko można obserwować jego przebieg, ale wpływać nań, w zależności od pojawiających się informacji z całej linii produkcyjnej. Dzięki precyzyjnej analizie wydajności każdej z maszyn na linii produkcyjnej można obliczać wskaźnik bieżącej efektywności produkcji, wykrywać wspomniane przestoje i mikroprzestoje maszyn – wraz z podaniem ich przyczyn i tym samym podawaniu rzeczywistego czasu pracy maszyn. To wszystko łączy się w jedną wielką korzyść dla całego zakładu produkcyjnego i tym samym danej marki produktu. Informacje dostarczane w ramach systemów MES pozwalają realnie wspierać procesy kontroli produkcji.

Na czym polega opracowywanie systemów produkcyjnych?

Odpowiednie zintegrowanie stosowanych rozwiązań informatycznych w firmach produkcyjnych pozwala przenieść zakład na wyższy poziom zarządzania. Połączenie modelu sterowania procesem produkcyjnym z systemami MES i niemal pełną automatyzacją produkcji sprawia, że zarządzanie produkcją w firmach jest nie tylko sprawniejsze, ale co ważne bardziej efektywne zarówno pod kątem ilościowym, jakościowym, jak i ekonomicznym (oszczędności finansowe, chociażby na płaszczyźnie zarządzania zapotrzebowaniem materiałowym). Istotną rzeczą jednak we wszelkiego rodzaju „programach” monitorujących przestoje i mikroprzestoje jest ich odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie do systemów zarządzania produkcją. Wykorzystuje się w tym celu nie tylko wspomniane systemy MES, zwiększające efektywność, wydajność i poprawę jakości procesów wytwórczych, ale także systemy SCADA. Pozwalają one na monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym i informowaniem o jej wydajności wraz z możliwością wizualizacji indywidualnych fragmentów linii produkcyjnej (strategicznych dla danej linii produkcyjnej), celem zapewnienia szybkiej reakcji na pojawiające się odchylenia od zadanych parametrów układu.

No Comments

Post A Comment