fbpx

Kto korzysta na wdrożeniach systemów MES?

Każde wdrożenie systemów klasy MES musi być analizowane z kilku perspektyw. Jedną z nich są korzyści, które otrzymują pracownicy, działy oraz firma jako całość po uruchomieniu systemu MES w obszarze produkcji.

Korzyści globalne czy lokalne?

Korzyści wynikające z wdrożeń systemów klasy MES można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Każde wdrożenie można oceniać pod kątem korzyści, które otrzyma Przedsiębiorstwo w kontekście m.in.: czasu (korzyści krótko- oraz długoterminowe), procesów (wzrost najważniejszych wskaźników), pieniędzy (redukcja kosztów oraz wzrost zysków). Ponadto korzyści z wdrożenia można rozpatrywać z perspektywy działów w firmie, a co za tym idzie pracowników na różnych szczeblach zarządzania. Największymi beneficjentami wdrożenia systemu MES w firmie są działy: produkcji, utrzymania ruchu, logistyki, jakości, zakupów oraz sprzedaży.

Korzyści z wdrożenia systemu klasy MES w wybranych obszarach

Usprawnienie przepływu produktu w procesie produkcyjnym, precyzyjna informacja o czasach trwania wszystkich czynności na stanowisku produkcyjnym, a co ważniejsze o wszystkich mikroprzestojach, przestojach i awariach, umożliwiająca wdrożenie optymalizacji w najtrafniejszych miejscach to jedne z wielu korzyści jakie otrzymuje dział produkcji dzięki wdrożeniu systemu MES.

Dział utrzymania ruchu redukuje czas reakcji na zgłoszenia płynące z produkcji, dzięki modułom wezwaniowym. Dodatkowo usprawnione jest planowanie serwisu dzięki zbieraniu informacji o wszystkich awariach oraz czasach serwisu w obszarze produkcji. To przekłada się na optymalizację wskaźników MTTR, MTTF oraz MTBF.

Wartością dodaną dla działu logistyki jest usprawnienie przepływu surowców dostarczanych na produkcję, jak również produktów odbieranych z procesu produkcyjnego, co przekłada się na optymalizację tras wózków widłowych i redukcję pustych przebiegów.

Dział jakości korzysta na wdrożeniach MES, dzięki cyfryzacji dokumentów jakościowych, zwiększeniu skuteczności i dokładności wypełniania raportów jakościowych przez pracowników. Kategoryzacja odrzutu umożliwia pozyskanie precyzyjnych informacji o problemach jakościowych i umożliwia skuteczne wdrożenie zmian.

Zakupy i sprzedaż zawsze otrzymują aktualną informację z systemu o konkretnych zleceniach, a na tej podstawie mogą podejmować trafne decyzje i realizować swoje działania z korzyścią dla Klienta.

Wdrożenie MESa, a efekt synergii

System MES generuje ogólne korzyści dla przedsiębiorstwa. System wspiera i usprawnia komunikację wśród wszystkich działów, poprzez dostarczenie precyzyjnej informacji o statusie zamówienia realizowanego przez produkcję. Dodatkową korzyścią jest traceability produktu w procesie produkcyjnym i pozyskanie informacji na temat wykorzystywanych surowców, narzędzi, maszyn, czasu operacji, jakości wyrobu, daty i czasu wykonania oraz wielu innych zmiennych.

Bazując na doświadczeniu Raion Software w tworzeniu systemów MES i realizacji wdrożeń, chcielibyśmy zwrócić uwagę efekt synergii, który otrzymuje Przedsiębiorstwo. Polega on na połączeniu mniejszych korzyści we wszystkich działach, co generuje zdecydowanie większe korzyści finansowe oraz organizacyjne dla Przedsiębiorstwa, niż gdyby każdy z działów wdrażał zmiany samodzielnie i  tylko w ramach swojego obszaru.

No Comments

Post A Comment