fbpx
Jak przebiega wdrożenie systemu MES w branży meblarskiej

Jak przebiega wdrożenie systemu MES w branży meblarskiej?

Wyzwania w branży meblarskiej:

Branża meblarska mierzy się z szeregiem wyzwań, które mogą mieć wpływ na proces wdrażania i użytkowania systemu MES. Należą do nich:

 • Zmienne trendy i gusta konsumentów: Branża meblarska jest bardzo dynamiczna, a trendy i gusta konsumentów zmieniają się często. System MES musi być elastyczny i łatwy w adaptacji do nowych wymagań rynku.
 • Krótki czas realizacji zamówień: Klienci oczekują coraz szybszej realizacji zamówień. System MES musi usprawniać procesy produkcyjne i skracać czas realizacji.
 • Konkurencja na rynku: Branża meblarska jest bardzo konkurencyjna. System MES może pomóc firmom zwiększyć wydajność i obniżyć koszty, aby utrzymać się na rynku.

Wdrożenie systemu MES (Manufacturing Execution System) w branży meblarskiej to kompleksowy proces, który niesie ze sobą szereg korzyści, ale wymaga także odpowiedniego przygotowania i zaangażowania wielu osób. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis jego etapów, uwzględniając specyfikę branży meblarskiej:

 1. Analiza przedwdrożeniowa:

Ten etap ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całego projektu. Dokładna analiza procesów produkcyjnych w firmie meblarskiej pozwala zidentyfikować jej specyficzne potrzeby i wymagania względem systemu MES. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • Różnorodność materiałów i komponentów: System MES musi obsługiwać szeroki zakres materiałów wykorzystywanych w produkcji mebli, takich jak płyty meblowe, okucia, kleje, farby i lakiery.
 • Złożoność konstrukcji mebli: System musi być w stanie zarządzać produkcją mebli o różnorodnych konstrukcjach, wymiarach i kształtach.
 • Zróżnicowane rozmiary i kształty mebli: System musi elastycznie dopasowywać się do różnych parametrów produkowanych mebli, uwzględniając ich gabaryty i specyfikę.
 • Konieczność kontroli jakości na każdym etapie produkcji: System MES musi zapewniać narzędzia do kontroli jakości surowców, komponentów oraz gotowych wyrobów na każdym etapie procesu produkcyjnego.
 • Integracja z maszynami i urządzeniami: System MES musi integrować się z różnorodnymi maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi w produkcji mebli, takimi jak piły, wiertarki, okleiniarki, frezarki i centra obróbcze CNC.
 • Zarządzanie zapasami materiałów: System MES musi zapewniać efektywne zarządzanie zapasami różnorodnych materiałów wykorzystywanych w produkcji mebli.
 • Monitorowanie i kontrola jakości: System MES musi zapewniać ścisłą kontrolę jakości na każdym etapie produkcji, obejmującą identyfikowalność wad i błędów.
 • Raporty i analizy: System MES musi generować szczegółowe raporty i analizy dotyczące wydajności produkcji, jakości produktów, kosztów produkcji i zapasów materiałów.
 1. Konfiguracja i instalacja systemu:

Po zakończeniu analizy przedwdrożeniowej następuje konfiguracja i instalacja systemu MES. Dostawca systemu dostosowuje oprogramowanie do specyficznych potrzeb firmy meblarskiej, uwzględniając jej procesy produkcyjne, strukturę organizacyjną i rodzaj wytwarzanych mebli. Ważnym elementem jest integracja systemu MES z innymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w firmie, np. ERP (Enterprise Resource Planning),

 1. Szkolenie użytkowników:

Kluczowym elementem wdrożenia systemu MES jest szkolenie użytkowników, którzy będą na co dzień z niego korzystać. Szkolenia obejmują zarówno podstawową obsługę oprogramowania, jak i jego specyficzne funkcje dostosowane do potrzeb danej firmy meblarskiej. Ważne jest, aby użytkownicy poznali zasady działania systemu MES i byli w stanie wykorzystać jego funkcje do optymalizacji procesów produkcyjnych.

 1. Testowanie i wdrażanie systemu:

Po zakończeniu konfiguracji i szkoleń następuje etap testowania systemu MES. Testy obejmują różne scenariusze i sytuacje, które mogą wystąpić w rzeczywistym środowisku produkcyjnym. Na tym etapie wdrażane są również poprawki i korekty błędów.

 1. Uruchomienie systemu i wsparcie powdrożeniowe:

Po zakończeniu testów system MES jest uruchamiany w trybie produkcyjnym. Dostawca systemu MES zapewnia wsparcie powdrożeniowe, które obejmuje pomoc w rozwiązywaniu problemów i usuwanie błędów. Ważne jest, aby firma meblarska otrzymała odpowiednie wsparcie w pierwszych tygodniach po uruchomieniu systemu MES, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i maksymalne wykorzystanie jego możliwości.

Czas wdrożenia systemu MES w branży meblarskiej może się wahać od kilku miesięcy do roku, w zależności od wielkości i specyfiki firmy, a także od zakresu funkcjonalności oprogramowania.

Korzyści wdrożenia systemu MES w branży meblarskiej:

 • Zwiększenie wydajności produkcji
 • Poprawa jakości produktów
 • Obniżenie kosztów produkcji
 • Zwiększenie elastyczności i responsywności na zmiany
 • Poprawa kontroli nad procesami produkcyjnymi
 • Lepsza identyfikowalność produktu
 • Ułatwienie zarządzania zapasami
 • Dostęp do danych w czasie rzeczywistym

Przeczytaj także: Kiedy firma powinna myśleć o wdrożeniu systemu MES

Wpływ na powodzenie projektu:

Na powodzenie wdrożenia systemu MES w branży meblarskiej ma wpływ wiele czynników, takich jak:

 • Zaangażowanie kierownictwa: Ważne jest, aby kierownictwo firmy było zaangażowane w projekt wdrożenia i wspierało go na każdym etapie.
 • Szkolenie użytkowników: Użytkownicy systemu MES muszą być odpowiednio przeszkoleni w zakresie jego obsługi i wykorzystania jego funkcjonalności.
 • Wsparcie ze strony dostawcy: Dostawca systemu MES powinien zapewniać firmie meblarskiej odpowiednie wsparcie techniczne i merytoryczne podczas całego procesu wdrożenia i użytkowania systemu.

Podsumowując:

Wdrożenie systemu MES w branży meblarskiej to kompleksowy proces, który może przynieść wiele korzyści, ale wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem wdrożenia dokładnie przeanalizować potrzeby i możliwości firmy oraz wybrać odpowiedniego dostawcę systemu MES.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.