fbpx

Jak prawidłowo kontrolować procesy produkcyjne?

Kontrola procesów produkcyjnych jest codziennym i nieodzownym obowiązkiem wielu pracowników produkcyjnych. Kontrolowanie procesów jest ważne dla utrzymania stabilności i poprawności produkcji przez zakłady produkcyjne. W poniższym artykule wskażemy jak rozwiązania informatyczne mogą ułatwiać i wspierać pracowników w codziennej realizacji obowiązków kontroli procesu produkcyjnego i jak przekłada się to na wzrost efektywności procesów produkcyjnych.

Czym jest kontrola procesów produkcyjnych?

Kontrola procesów produkcyjnych to metoda, często zwana również systemem sterowania produkcją, która wykorzystuje elementy znajdujące się w obszarze produkcji takie jak: czujniki, sterownik, maszyny, mierniki, urządzenia laboratoryjne, wagi, skaner, regulatory aby sprawować nadzór nad optymalnym przebiegiem stanu procesów zachodzących na produkcji. Za pomocą tych urządzeń system kontroli procesu zarządza przepływamy produkcyjnymi, maszynami, operacjami, statusami maszyn oraz analizuje otrzymywane dane prezentując je w różnych sposób np. raporty lub wizualizacje. Przedsiębiorstwa inwestują w systemy oraz automatyczne urządzenia aby uniknąć błędów związanych z manualnym zarządzaniem produkcją.

Jaki jest cel kontroli procesów produkcyjnych?

Głównym celem kontroli procesów produkcyjnych jest nadzorowanie wielu procesów przemysłowych, a w szczególności identyfikacji anomalii, błędów oraz wspieranie reakcji na przeciwdziałanie nieprawidłowościom. W tych działaniach bardzo często pomagają systemy informatyczne, które skupiają się na optymalizacja produkcji. Rozwiązania będące w portfolio Raion Software pozwalają na kontrole procesów wytwórczych na kilku płaszczyznach.

Jakie procesy w przedsiębiorstwach są wspierane przez systemy kontroli produkcji?

Jedną z najpopularniejszych funkcji systemów kontrolnych jest monitoring i wizualizacja wyników produkcyjnych. Takie wyniki najczęściej przedstawiane są w formie wskaźników produkcyjnych. Kontrola produkcji w takim przypadku polega na maksymalnie automatycznym i natychmiastowym prezentowaniu osiąganych KPI produkcyjnych oraz zestawieniu w odpowiednim czasookresie. Efektem takich działań jest zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych, co wynika z faktu że osoby zarządzające produkcją mogą natychmiastowe reagować i wdrażać zmiany w przypadku zauważenia odchyłu od normy produkcyjnej. Z naszego doświadczenia wdrażania systemów MES zauważyliśmy również, że wizualizacja w czasie rzeczywistym wyników maszyny lub grupy pracowników i zestawienie ich z wynikami osiągniętymi wcześniej lub przez poprzednią zmianę pozwala na osiągnięcie efektu grywalizacji i pozytywnej rywalizacji o coraz lepszy wynik.

W przypadku gdyby w obszarze produkcji występują różnego rodzaju maszyny, kontrola procesu produkcyjnego polega na monitorowaniu parametrów technologicznych pracy maszyn takich jak: ciśnienie, temperatura, moment obrotowy, posuw, poziom oleju, poziom chłodziwa, zużycie prądu itd. Celem takiej kontroli jest po pierwsze wydłużenie żywotności maszyn, a po drugie bardzo precyzyjne traceability każdej sztuki lub partii danego wyrobu. W przypadku reklamacji od Klienta, dostawca jest w stanie odtworzyć warunki przy jakich dana maszyna wytworzyła reklamowane produkty.

Kontrola produkcji obejmuje również aspekt jakościowy. Systemy informatyczne wspierają operatorów w cyklicznych kontrolach – przypominając o konieczności uzupełnienia, jak również ułatwiają, a czasami wręcz automatyzują wypełnianie formularzy jakościowych poprzez integrację ze sprzętem laboratoryjnym takim jak: wagi, drukarki, etykieciarki, urządzenia pomiarowe. W kontroli produkcji wykorzystywane są również rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej np. systemy wizyjne, metal detektory, X-Ray i inne. Celem takiej kontroli jest nieustanny monitoring poziomu jakości i reakcja w przypadku wystąpienia odchyleń. Dzięki temu w momencie wystąpienia anomalii, produkcja zostaje zatrzymana do momentu wyjaśnienia przez co przedsiębiorstwo oszczędza zasoby produkcyjne.

Wiele firm kładzie nacisk również na poprawę bezpieczeństwa na zakładzie. Systemy kontroli produkcji mogą wymagać od operatorów potwierdzania czynności wykonywanych na maszynie przed, w trakcie lub po zakończeniu pracy, jak również mogą uniemożliwić pracę na stanowisku w przypadku gdy część wymagań bezpieczeństwa nie zostanie spełniona. W przypadku naszych Klientów, część z nich wymaga od Operatorów potwierdzenia kompletności wszystkich narzędzi i zabezpieczeń na stanowisku przed rozpoczęciem pracy. Do momentu, aż Operator nie wypełni i nie zatwierdzi takiego formularza maszyna nie zostanie uruchomiona w tryb pracy. Niektóre firmy wymagają od Operatorów potwierdzenia znajomości procedur i szkoleń poprzez przejście specjalnego „przewodnika” w systemie informatycznych wspierającym kontrolę procesów produkcyjnych. Warto też dodać, że rozwiązania informatyczne pozwalają na skuteczne zarządzanie dostępami do różnych pomieszczeń, maszyn, stanowisk produkcyjnych, a także umożliwiają zcyfryzowanie całej dokumentacji produkcyjnej, dzięki czemu Operator ma zawsze dostęp do najnowszej wersji dokumentów.

Jak prawidłowo kontrolować procesy produkcyjne?

Procesy produkcyjne mogą być kontrolowane na cztery sposoby:

 • Manualnie – wszystkie informacje pochodzą od operatorów na produkcji i są zapisywany, odczytywany w sposób manualny. Osobą odpowiedzialną za zbieranie danych jest osoba zarządzająca, która również dokonuje analizy i podejmuje decyzje na podstawie wiedzy eksperckiej.
 • Manualnie z wykorzystaniem urządzeń – urządzenia pomiarowe zbierają dane, ale wyniki są zbierane i zapisywane przez operatorów ręcznie w wyznaczonych dokumentach. Zebranie danych, analiza oraz wdrożenie zmian działania na zasadzie podobnej jak w przykładzie opisanym powyżej.
 • Systemowo z wykorzystanie urządzeń – informacje z urządzeń są bezpośrednio przesyłane do nadrzędnego systemu, który je zbiera, agreguje i prezentuje operatorom w przyjaznej formie. Za analizę danych odpowiedzialna jest osoba zarządzająca, ale posiada systemowe wsparcie.
 • Autonomicznie dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, systemu oraz urządzeń – system zawiera algorytmy sztucznej inteligencji, która na podstawie danych z urządzeń oraz obserwacji trendów potrafi samodzielnie wysterować wybranymi procesami produkcyjnymi. Użytkownik takiego systemu jest odbiorca rezultatów działania systemu, analiza danych oraz podejmowanie decyzji podejmuje system wyręczając osoby zarządzające.

Usługi świadczone przez Raion Automatyka oraz Raion Software wspierają wszystkie możliwości kontroli procesów produkcyjnych i są względem siebie komplementarne. Raion Automatyka dba o zapewnienie urządzeń, natomiast Raion Software zapewnia rozwiązania informatyczne np. system MES lub CyberVision.

 

Korzyści wynikające z kontroli procesów produkcyjnych:

Podsumowując, korzyści jakie niesie wsparcie procesów kontroli procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu systemów informatycznych zależą tylko i wyłącznie od możliwości funkcjonalnych danego rozwiązania IT. Natomiast jako podstawowe korzyści należy wymienić:

 • Poprawę efektywności procesów produkcyjnych
 • Lepsze wykorzystanie parku maszynowego
 • Poprawę poziomu jakości
 • Pełne traceability procesu produkcyjnego
 • Wydłużenie żywotności maszyn
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników
 • Oszczędność zasobów produkcyjnych (materiały, surowce, maszyny, media, pracownicy)
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.