• Co robimy?

  Celem naszej firmy jest dostarczanie Klientom oprogramowania dla przemysłu, które usprawni wszystkie aspekty procesu produkcji. Oferując systemy Basic MES, CRM czy HRMS, umożliwiamy:

  • uzyskanie kompleksowej informacji o produkcji w toku pod względem zasobów maszynowych i ludzkich,
  • minimalizację czasu przestojów planowanych na remonty i konserwacje, a także czas przestojów z powodu awarii,
  • integrację systemu z maszynami, która pozwala wyeliminować czynności ręczne przy wprowadzaniu danych o produkcji,
  • uzyskanie Traceability – pochodzenie towaru, półfabrykatów czy materiałów, etapy procesu produkcyjnego oraz zaangażowane zasoby,
  • raportowanie umożliwiające natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji, analiz.
  • wzrost wskaźnika OEE (dostępność, wydajność, jakość),
  • oszczędność czasu i efektywne zarządzanie zleceniami pozwalające w pełni wykorzystać dostępne moce produkcyjne,
  • krótsze przestoje i monitoring pracy maszyn,
  • lepszą wizualizację produkcji w toku umożliwiająca stały podgląd stanu maszyn, linii oraz realizacji poszczególnych zleceń,